Entre el 2013 i el 2018, el nombre d'infeccions per VIH a Catalunya han caigut un 25%. Durant el 2018 es van registrar 613 nous diagnòstics, un 4,9% menys que el 2017 i un 26,7% menys que els declarats el 2013. En total, es calcula que a Catalunya hi ha 32.429 persones que viuen amb el VIH, cosa que suposa una taxa d'incidència de 8,1 casos per cada 100.000 habitants. El 87% dels casos són homes i la mitjana d'edat són 36 anys. Segons les dades recollides pel Centre d'estudis Epidemiològics sobre infeccions de transmissió sexual, sis de cada deu diagnòstics van ser en homes que tenen sexe amb altres homes (59%), mentre que més de dos de cada deu, van ser en homes i dones heterosexuals.

Es calcula que un 11% de les persones infectades a Catalunya encara no sap que té el virus i el 44% dels nous diagnòstics han estat tardans.

Implementació dela PrEP

Una de les mesures més efectives per prevenir el VIH en persones amb elevat risc d'infecció és la profilaxi preexposició (PrEP), un tractament que s'ha començat a finançar amb una inversió inicial de 840.000 euros per beneficiar 2.500 persones amb elevat risc d'infecció.

Aquesta però, no és l'única mesura implementada pel Departament de Salut, que també té un pla per a l'accessibilitat al preservatiu amb la distribució de més de dos milions d'unitats, la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies, els programes d'intercanvi de xeringues, el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció per a entitats comunitàries, o la diversificació de l'oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH en són algunes d'altres.

Manifest amb 130 entitats implicades

Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida que es commemora l'1 de desembre, 134 entitats públiques i privades s'han sumat al manifest promogut pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Amb el lema ''Ni estigma ni discriminació!'', l'escrit aposta per fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH o sida.

Acabar amb la Sida l'any 2030

La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a l'epidèmia com a amenaça per a la salut pública al 2030, objectiu que forma part de l'Agenda pel desenvolupament sostenible, aprovada per l'Assemblea de les Nacions Unides. El darrer informe d'ONUSIDA estima que hi ha 37,9 milions de persones VIH positives al món i 1,7 milions de nous diagnòstics el 2018. A l'estat espanyol es van declarar, l'any passat, 3.244 casos nous. ONUSIDA ha fixat l'objectiu 90-90-90 per a assumir per al 2020, que planteja que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% estiguin en tractament i que el 90% tinguin la càrrega viral indetectable. A Catalunya, aquestes xifres són actualment 89-88-93, i es treballa per un quart 90, que seria que les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida.