La música és una font de benestar per a les persones grans en l'àmbit físic, mental i social. Ajuda a relaxar-se, a millorar l'estat d'ànim i la qualitat de vida. Els científics aposten pel fort vincle entre la música i el cervell mitjançant les connexions neuronals. Experimentar activament els sons, en el transcurs de la nostra vida, té un profund efecte en el funcionament del sistema nerviós, atès que els tons musicals activen aquest sistema.

Segons els experts, a través de l'entrenament musical, fins i tot en etapes avançades de la vida, es podria potenciar el processament mental i obtenir efectes positius. Un d'aquests efectes seria la reducció de la pèrdua de memòria, i és que les regions cerebrals que s'impliquen en la pràctica musical també s'utilitzen per a altres funcions com el llenguatge o la memòria.

Beneficis en la gent gran

1. Millora la capacitat d'aprenentatge i de comunicació.

2. Incrementa el bon humor i és un estímul de felicitat.

3. Alleuja el dolor crònic i ajuda a superar els estats depressius o d'angoixa.

4. Millora l'equilibri i evita el risc de caigudes.

Tocar un instrument musical requereix hores de pràctica. El deteriorament de la memòria auditiva o de la capacitat d'escoltar i mantenir una conversa s'alenteix en persones que han tocat un instrument durant la seva vida.

Cantar també és molt positiu perquè ajuda a entrenar la respiració. A més, si es realitza en un grup de cant, també aportarà molts beneficis de socialització. Si a més es fan classes de dansa, ajudarà a reduir el risc de caigudes, perquè ballar millora l'equilibri i la capacitat per caminar.

A més, la música és beneficiosa per aconseguir una comunicació amb les persones amb les quals no funciona a través del llenguatge parlat. Permet experimentar plaer i enfortir els vincles afectius dins d'un grup.

Musicoteràpia

La musicoteràpia consisteix en l'ús de la música i dels seus elements amb finalitats terapèutiques, afavoreix la comunicació, i millora l'autoestima i l'estat d'ànim. També incentiva el moviment, l'expressió i la creativitat.

La musicoteràpia aporta beneficis cognitius, per exemple, ajuda a mantenir o millorar les habilitats verbals, estimula la memòria, ajuda a mantenir l'atenció i incentiva la creativitat.

Aporta beneficis físics en actuar com a estímul sensorial, és relaxant, activa el sistema motor, millora la coordinació dels moviments i la mobilitat de les articulacions, i augmenta la força muscular. Aporta beneficis socials, emocionals i espirituals perquè fomenta la interacció i la comunicació social; millora l'estat d'ànim i l'autoestima; permet fer aflorar i ressorgir emocions i millora l'expressió verbal i la no verbal.

La musicoteràpia és un dels tractaments més eficaços per a les persones grans que pateixen malalties com Parkinson, Huntington, Alzheimer, traumatisme cerebral o autisme, entre d'altres.

En les persones amb Parkinson, treballar amb patrons rítmics regulars i constants permet millorar les funcions motores.

En les persones amb demència que es troben en una fase lleu o moderada, permet preservar les capacitats cognitives i funcionals, també té un efecte calmant i ajuda a mantenir l'atenció en una sola cosa. En un estat avançat en què han perdut la capacitat de llenguatge, encara tenen la capacitat de processar la música, i és una via per connectar-se amb ells mateixos i l'entorn.

Amb la música com a element principal es fan sessions de relaxació, d'estimulació cognitiva i expressió emocional, sessions de teràpia ocupacional i de psicomotricitat. També es pot utilitzar de manera lúdica, cosa que enforteix la capacitat de concentració, motivació i comunicació. Es facilita així que la persona després sigui molt més receptiva a l'hora de realitzar sessions de musicoteràpia.