Els naixements de mares que tenen més de 40 anys s'han disparat en una dècada a Catalunya i s'ha passat de 3.719 el 2008 a 6.458 el 2018, segons dades de l'Idescat. Darrere de les estadístiques, factors estructurals i barreres socials causen l'endarreriment de la maternitat, mentre que el desig de moltes dones no desapareix i el rellotge biològic no s'atura.

La fertilitat de les dones comença a decaure de forma significativa a partir dels 35 anys. En aquest context, cada vegada són més les dones que opten per la vitrificació d'òvuls, una tècnica de reproducció assistida que els permet conservar els oòcits durant uns anys perquè en aquests moments no poden o volen ser mares. Aquesta opció per raons no mèdiques ha augmentat en els últims anys en moltes clíniques de fertilitat. El sistema públic cobreix la vitrificació d'òvuls quan és per causes mèdiques.

A l'Estat espanyol s'ha passat de 2.174 vitrificacions d'òvuls el 2009 a 5.264 el 2017, segons les últimes dades de la Societat Espanyola de Fertilitat recollides per la revista mèdica Reproducción Asistida ORG. Això significa un augment del 142%. El director científic de l'Institut Marquès, el doctor Àlex Garcia-Faura, i la doctora Marta Devesa, ginecòloga experta en Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona, corroboren aquest creixement. «Des del 2009, quan vam començar, fins ara s'ha incrementat de forma exponencial la vitrificació d'òvuls», afirma la ginecòloga de Dexeus Dona, centre que actualment fa prop de 200 cicles de vitrificació a l'any.

L'edat mitjana de la maternitat s'ha anat endarrerint i supera els 32 anys a Catalunya actualment, segons dades de l'Idescat, i l'Estat espanyol és un dels països amb una fecunditat més baixa. Darrere de la maternitat tardana, hi ha múltiples factors socioeconòmics, institucionals i culturals, tal com recull «El desafiament de la baixa fecunditat a Espanya», dins Informe España 2018. L'augment de la precarietat a causa de la crisi econòmica ha estat un dels «factors clau que han propiciat el descens més recent de la fecunditat», recullen les seves autores, Teresa Castro i Teresa Martín.

Ho explica la periodista Noemí López Trujillo al llibre El vientre vacío (Capitán Swing), que parla de l'impacte de la precarietat en les expectatives i la planificació de la maternitat, així com de la por de tenir fills i la por de no tenir-los.

«El motiu principal de l'augment exponencial de la vitrificació d'òvuls és l'endarreriment de l'edat de la maternitat», emmarca la doctora Devesa. Un dels motius principals de les dones que decideixen congelar-se els òvuls és que no tenen parella estable en aquest moment, apunta. Motius professionals o d'estudis són altres raons que veuen en les consultes, afegeix Garcia-Faura. La majoria de les dones que acudeixen a les clíniques tenen rendes mitjanes o altes.

L'edat mitjana de les dones que volen congelar-se els òvuls en aquests centres se situa entre els 35 i els 38 anys. Devesa i Garcia-Faura coincideixen que és una mica tard, ja que, si a partir dels 35 anys es produeix la primera reducció significativa en la reserva ovàrica, a partir dels 37-38 anys la davallada s'accelera (parlant en termes generals, ja que la reserva ovàrica no és igual en totes les dones). «El descens no és només quantitatiu, sinó també qualitatiu. Les probabilitats d'un embaràs i que aquest arribi a bon port i el que el bebè neixi sa cada vegada són més baixes en aquestes edats», assenyala la doctora Marta Devesa. Per això, «l'edat òptima per a la vitrificació és entre els 30 i els 35 anys», afirma Garcia-Faura, que preveu que l'edat de les dones que s'interessen per la vitrificació tendirà a baixar en els propers anys.

Vitrificació per raons mèdiques

El Servei Català de la Salut preveu la preservació de gàmetes -cèl·lules reproductores- o preembrions per causes mèdiques justificades. Es realitza en pacients que poden perdre la capacitat reproductiva per malalties o tractaments, com ara la quimioteràpia, que tenen un risc acreditat de fallada ovàrica o testicular prematura, informa el departament de Salut.

Només es pot portar a terme per indicació mèdica i no per petició de la pacient. En els darrers anys, la vitrificació per causes mèdiques s'ha mantingut estable.