«La lluita contra l'estigma i la discriminació és responsabilitat d'una societat compromesa amb els drets humans, ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut i produeixen desigualtats en l'accés als serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l'habitatge», adverteixen institucions i administracions en un manifest conjunt, en què assenyalen que el Pacte social contra la discriminació posarà les bases de l'estratègia per resoldre aquesta vulneració de drets.

Per la seva banda, el Comitè 1r de Desembre reclama un «desplegament immediat» del pacte, amb «una dotació pressupostària adequada» perquè es pugui fer efectiu arreu del territori.

Les infeccions per VIH s'han reduït el 25% els últims cinc anys

VIHA Catalunya es va van registrar 613 nous diagnòstics el 2018, el 4,9% menys respecte al 2017 i el 26,7% menys respecte al 2013. Tot i aquesta disminució, el manifest impulsat per Salut Pública, al qual s'han adherit més de 130 institucions, subratlla que cal continuar treballant per evitar noves infeccions i per diagnosticar ràpidament els casos per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar la transmissió del virus.

L'esforç conjunt de les administracions, el teixit associatiu, les societats científiques i la ciutadania traça el camí per prevenir noves infeccions i millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb el VIH. Segons el manifest «Ni estigma ni discriminació!», l'educació, la sensibilització, la inclusió, l'apoderament i l'atenció a la cronicitat són àmbits en què s'ha de treballar.

Entitats i administracions coincideixen en què el Pacte social contra la discriminació i l'estigma del VIH ha de ser el principal instrument polític i social a Catalu-nya per garantir els drets de les persones amb VIH i per eradicar totes les formes de desigualtat que encara pateixen. El Govern i agents socials han presentat un document que servirà com a base per al futur pacte, que s'espera que s'aprovi durant els primers mesos de l'any que ve.

El Comitè 1r de Desembre destaca que aquest és un pacte llargament reivindicat per les entitats i per això n'exigeix la «imminent» aprovació. La directora de cinema Carla Simón ha estat l'encarregada de posar-hi veu. L' opera prima de Simón és l'elogiada pel·lícula Estiu 1993, que explica la seva història després que els pares morissin a causa de la sida quan ella era una nena.

La presidenta del Comitè 1D, Mercè Meroño, va explicar situacions de discriminació, com les dificultats de les persones amb VIH per accedir a una assegurança, a un habitatge o a una feina pel sol fet de ser seropositives. Meroño també alerta que les persones amb VIH de vegades pateixen discriminacions en l'àmbit de les cures o de l'atenció a la salut per «manca de formació, sensibilitat i protocols clars». Les entitats adverteixen en aquest sentit que la serofòbia -prejudicis cap a les persones seropositives- «encara és molt present en l'àmbit sanitari, laboral, social o legal».

Altres reptes

La consellera de Salut destaca que un dels reptes principals ara és atendre l'envelliment de la població amb VIH; un repte «nou» i «bonic», diu Vergés, perquè fa uns anys aquesta realitat no existia i a darrere hi ha l'«èxit» dels tractaments i la recerca. Es calcula que els propers anys el 70% de les persones amb VIH tindrà més de 50 anys.