La pèrdua de funció de certs gens del cromosoma sexual Y, present únicament en el gènere masculí, provoca que els homes amb aquesta pèrdua tinguin fins a vuit vegades més risc de patir càncer que els individus amb el cromosoma Y normal. Que els homes són més susceptibles que les dones a desenvolupar aquesta malaltia era un fet avalat per nombroses investigacions.

Però ara, un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa, ha identificat un dels principals mecanismes biològics pels quals el càncer afecta més el gènere masculí que el femení. Aquest estudi, publicat a Journal of the National Cancer Institute, s'ha fet en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat d'Adelaida i el Centre Genòmic d'Estònia.

Basant-se en les dades de 9.000 persones, els investigadors han estudiat la funció de tots els gens del cromosoma Y en diversos càncers. D'acord amb els resultats de l'anàlisi, la probabilitat de desenvolupar càncer augmenta quan es perd la funció de sis gens clau del cromosoma Y a diverses cèl·lules.

«Estudis recents havien demostrat que, a l'envellir, les cèl·lules d'alguns homes tendeixen a perdre per complet el cromosoma Y, que és fonamental per a la diferenciació sexual del fetus», explica Juan Ramón González, coordinador de l'estudi i cap del Grup de Bioinformàtica en Epidemiologia Genètica d'ISGlobal. «Malgrat que la pèrdues del cromosoma Y havia sigut prèviament associada amb una incidència més elevada en càncer, les causes d'aquesta relació no es coneixien», diu.

Segons González, «fins ara, el fet que els homes pateixin més càncer que les dones s'atribuïa a factors ambientals, però aquest descobriment explica les diferències que hi ha entre homes i dones». L'estudi ha revelat que hi ha alteracions que estan associades a un risc més elevat de patir càncer.

Aquestes «pèrdues» es produeixen a sis gens del cromosona Y que estan implicats en la regulació del cicle cel·lular, un procés que, quan falla, pot donar lloc al desenvolupament de tumors. «Curiosament són gens que tenen una còpia similar en el cromosoma X», explica, d'altra banda, Alejandro Cáceres, primer autor de l'estudi. «Si a més la còpia del cromosoma X canvia en les mateixes cèl·lules [cosa que s'ha demostrat que passa], la protecció d'aquests gens contra el càncer es perd completament».

Noves línies de recerca

Comprendre les diferències biològiques entre homes i dones en càncer és crucial per desenvolupar línies de tractament i prevenció personalitzades. «Els homes no només pateixen més càncer que les dones, sinó que a més tenen pitjor pronòstic», afirma González. «De fet, la menor esperança de vida d'homes respecte a les dones s'explica, en part, per aquesta raó».

Així, aquest descobriment, més que curar el càncer, el que permet és «preveure». «Podem fer anàlisis genètiques de pacients i veure com tenen l'expressió genètica. Si aquesta està desregulada, hi ha més risc de càncer», explica González, que remarca que aquest estudi pot utilitzar-se com a «biomarcador» i contribuir a trobar «gens diana» que després permetin el desenvolupament de fàrmacs.

La identificació dels factors que fan els homes més vulnerables al càncer obre una important línia de recerca que intenta mitigar els riscos d'aquesta població. «Si bé els homes podrien estar més exposats a cancerígens pel seu tipus de feina o a incrementar el seu risc per evitar en gran manera les visites al metge, el nostre estudi demostra que existeixen factors biològics que fan que el risc en homes sigui més elevat», diu Càceres. I, pel que sembla, un d'aquests factors es troba en l'essència mateixa de ser home: el cromosoma Y».