Escoltar música pot millorar significativament la salut i el sentiment general de benestar. En el dolor crònic, tenint en compte que s'estan centrant esforços a trobar teràpies amb pocs efectes secundaris, la musicoteràpia és una opció. És una disciplina lligada al camp de la salut que utilitza les activitats musicals per tractar necessitats físiques, psicològiques, cognitives i socials.

«La música té l'habilitat o el poder de connectar i enganxar diferents àrees cerebrals, i aquesta interconnexió és capaç de produir plaer a qui l'escolta», explica la doctora Mercè Salvans, especialista en dolor muscular i articular.

Entre les àrees que s'interrelacionen per experimentar la música hi ha el còrtex auditiu, el centre del plaer i les àrees associades al processament de la ment produint canvis en la percepció, afectivitat, avaluació, o les accions preses per la persona. Totes aquestes àrees estan compartides amb l'experiència del dolor.

L'efecte de la música s'ha estudiat amb Ressonància Magnètica Funcional, que permet veure com s'activen els circuits de la ment en temps real. En aquest sentit, s'ha pogut comprovar que les persones que escolten una música que els agrada, tenen els circuits cerebrals encarregats de modular la percepció del dolor activats, amb un senyal atenuat en les àrees encarregades de produir aquesta sensació.

La doctora Salvans és partidària de la música «com una eina més per millorar el dolor. És una teràpia gens invasiva que pot ajudar als pacients a sentir-se millor, a mitigar el dolor i els seus efectes negatius. Escoltar música millora l'humor i l'estat d'ànima dels malalts». Mercè Salvans visita a Manresa i Berga als centres Metges Manresa i Centre Mèdic del Berguedà.