El coronavirus de la Xina, que ha provocat un brot de pneumònia, ha deixat com a mínim 170 morts, i les autoritats sanitàries han elevat a prop de 8.000 el nombre d'infectats. La major part dels casos es concentren a la ciutat de Wuhan (província de Hubei), però el virus ha sortit de la Xina i ja ha arribat a països com Tailàndia, Japó, Corea del Sud, Taiwan i els EUA. L'Estat espanyol confinarà 22 repatriats de Wuhan en un hospital durant 14 dies.

A Catalunya, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, afirmava dilluns que les probabilitats que arribi el coronavirus a casa nostra són «baixes» però «existeixen». El Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ha consensuat aquesta setmana el protocol d'actuació davant de casos sospitosos del coronavirus (2019-nCoV) després de la reunió del Comitè d'Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents d'Alt Risc. És un comitè operatiu que es va constituir el 2014 amb motiu del virus de l'Ebola i que es va reunint periòdicament davant la possibilitat de malalties emergents com aquestes.

Actualment es considera que l'impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat del coronavirus és baix per a Catalunya i per a la resta de l'estat espanyol. Aquesta setmana s'ha descartat que un home de 33 anys ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona amb símptomes, tingués el coronavirus. Ha estat el primer cas d'investigació d'aquesta possible infecció a Catalunya, on la població d'origen asiàtic té un pes important i el turisme d'origen asiàtic, també. Tot i això, «una persona asiàtica a Catalunya té moltes més probabilitats d'agafar la grip que no pas de ser portador del coronavirus», ha deixat clar el secretari de Salut Pública, Joan Guix.

El circuit

Davant un eventual cas de coronavirus, el circuit que s'ha de seguir comença perquè el centre sanitari notifiqui una sospita a la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Tenint en compte un conjunt de criteris epidemiològics i clínics, Salut Pública declararà o no l'alerta.

Els dos criteris epidemiològics són haver estat a Wuhan menys de dues setmanes enrere -període d'incubació- o en contacte amb algú amb la malaltia; els dos criteris clínics, tenir una infecció respiratòria greu o bé tenir tos, dolor a la gola o febre encara que sigui de manera més lleu.

Si una persona compleix un dels dos criteris epidemiològics i un dels dos clínics, s'activarà el protocol per estudiar el cas, que passarà de sospitós a trobar-se en fase d'investigació. Els responsables de Salut Pública han precisat que aquests criteris, en aquests moments, poden variar molt ràpid.

Les proves realitzades al laboratori de suport de vigilància epidemiològica descartaran o confirmaran el cas. Si és positiu, se seguiran les mesures de prevenció i control, entre les quals l'aïllament del pacient -similars a les que es requereixen en el xarampió o la tuberculosi; molt diferents i menys estrictes que les de l'Ebola- i el seguiment dels seus contactes. En tots els casos, els serveis sanitaris proporcionarien al pacient totes les indicacions necessàries.