Amb quatre convocatòries prèvies marcades per l’èxit d’assistència i el nivell de solvència dels participants, s’ha celebrat a l’Hospital de Barcelona una nova edició de la jornada sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia. La cita marca la diferència en termes d’innovació i promoció del coneixement i ha estat dedicada aquest cop a les fractures articulars de la tíbia, un tipus de lesió freqüent i d’abordatge complex que de forma freqüent es presenta en persones que han sofert accidents de trànsit o en esportistes que s’han donat un cop directe a la zona mentre practicaven esport, si bé les causes poden ser molt diverses.

Professionals de la traumatologia, fisioterapeutes, personal d’infermeria i altres especialistes al voltant d’aquest mateix àmbit es van reunir per l’interès en les tres taules rodones en què es va estructurar la jornada. L’apartat inicial, dedicat a les generalitats i la valoració inicial de les fractures, va anar seguit d’un monogràfic sobre la tíbia proximal i d’un altre sobre la distal. En acabar la part més teòrica, la recta final es va destinar a l’anàlisi dinàmica i participativa de casos clínics.

Després de cinc edicions i diversos temes tractats, les jornades sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia de l’Hospital de Barcelona s’han consolidat com a punt de trobada dels traumatòlegs vinculats a Assistència. Amb caràcter monogràfic sobre algun aspecte interessant per a la comunitat especialista, són una oportunitat per posar en valor l’excel·lència i promoure la millora contínua. Inestabilitats carpianes, fractures d’espatlla, colze traumàtic i infecció periprotètica han passat el relleu a les fractures de la tíbia en aquesta recent edició.

Promoció del coneixement i excel·lència en traumatologia

Aquestes jornades mèdiques volen, en definitiva, configurar una estructura sòlida de coneixement a l’entorn d’Assistència Sanitària i impulsar una actualització constant amb enfocament multidisciplinari. Com a vehicle per assolir l’excel·lència en el maneig de patologies de diverses especialitats, periòdicament es programen cites d’interès per al conjunt de la comunitat mèdica i infermera del sistema sanitari. Un comitè de professionals és responsable de vetllar per l’interès científic i el nivell de qualitat dels continguts d’aquestes jornades tenint en compte l’actualitat dels avenços científics i les demandes de la comunitat professional.

En el camp de la traumatologia, a més d’un extens quadre mèdic i els serveis de l’Hospital de Barcelona i d’altres centres concertats d’Assistència Sanitària, el Centre Mèdic FC Barcelona Assistència Sanitària presta els serveis exclusius d’atenció d’urgències lleus de traumatologia i estudi preoperatori per a intervencions quirúrgiques. Recentment s’ha ubicat en un nou emplaçament al centre de la ciutat de Barcelona i concentra bona part de l’atenció de traumatologia urgent. El seu equip realitza més de 10.000 visites l’any.

190.000 assegurats i 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. L’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició.

A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.