Els investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l'ICTA de la UAB preveuen una primavera amb alts nivells de pol·len, ja que la tardor i l'hivern han estat humits i més càlids de l'habitual. També pronostiquen que la pol·linització comenci una mica abans per les suaus temperatures i que tingui una durada habitual. Es preveu una primavera complicada per a les persones amb al·lèrgies. Aquí, els experts fan una crida a diferenciar els símptomes de les al·lèrgies dels que provoca la Covid-19.

Els experts recorden que el símptoma més habitual dels infectats per Covid-19 és la febre (entre el 88,7% i el 91,7% dels pacients), i que en el cas dels símptomes associats a una al·lèrgia rarament apareix, com tampoc els símptomes gastrointestinals. Així, els símptomes predominants serien la mucositat i la congestió nasal, molt menys freqüents en el cas de la Covid-19.

Destaquen que no s'ha demostrat que les malalties al·lèrgiques i l'asma siguin factors de risc per tenir Covid-19. Assenyalen que les malalties que s'hi associen són la hipertensió arterial (30%), la diabetis mellitus (12,1%), les malalties cardiovasculars o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (1,4 %). També descarten que els pacients amb asma al·lèrgica tinguin més risc de tenir una reagudització bronquial per la infecció per Covid-19. Ara bé, com que les infeccions respiratòries, especialment les víriques, poden ser desencadenants de crisis d'asma, demanen extremar la prevenció i controlar l'asma.