El Parlament de Catalunya ha manifestat el seu compromís per aconseguir la «inclusió laboral efectiva, tant en el sector públic com en el privat», de les persones amb Asperger. La secretària quarta de la Mesa del Parlament, Laura Vílchez, va llegir la declaració amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, que va tenir lloc el dia 18 de febrer, i va remarcar que les persones amb aquest trastorn són «membres en ple dret d'una societat diversa, respectuosa, inclusiva, equitativa, justa i acollidora», va comentar Vílchez. El Parlament també s'ha compromès a vetllar perquè «puguin gaudir d'una atenció a la salut adequada i integral, i puguin materialitzar un projecte de vida independent».

La síndrome d'Asperger és un trastorn que comporta una alteració a l'hora de processar informació i afecta una de cada cinquanta-nou persones, tot i que «es manifesta de maneres diferents en cada individu», va destacar la secretària. Per aquest motiu, el Parlament també ha mostrat el compromís de vetllar perquè els que tenen aquesta síndrome «puguin desenvolupar tot el potencial en un ambient educatiu formal, acollidor, comprensiu i amb uns mètodes d'ensenyament adaptats».