El dolor és una percepció sensitiva que informa el cos d'una lesió, té una missió protectora davant una inflamació. Quan hi ha una inflamació al cos, les cèl·lules que prenen part del procés envien senyals cap als nervis perifèrics. Els nervis perifèrics condueixen el senyal a través de la medul·la espinal cap al cervell. El cervell ens dona la localització del dolor, la intensitat i quins moviments el produeixen. També ens dona resposta de com evitar-lo, per exemple retirant la mà del focus dolorós, en el cas d'una cremada.

Tant en la producció del dolor com en la seva transmissió des del punt de la lesió fins al cervell, intervenen múltiples tipus de cèl·lules que envien senyals químics entre elles mateixes i entre elles i el sistema nerviós. El dolor és, doncs, una resposta biològica adaptativa per facilitar la supervivència de la persona humana.

El dolor crònic és una perllongació en el temps de l'estimulació d'aquest sistema de comunicació entre la lesió que patim al cos i com l'interpreta el cervell. Es pot produir tant a escala local de lesió, com al sistema nerviós perifèric o al sistema nerviós central.

Clínica Salvans, a Manresa i Berga, t'ofereix una atenció personalitzada per aprendre tècniques per controlar el dolor crònic i viure de la manera més còmoda possible.