Els catalans tenen una de les esperances de vida més altes d'Europa, segons indica l'Informe de salut de Catalunya 2019. Concretament, les dones viuen una mitjana de 86,2 anys i els homes, de 80,7. Tot i això, elles passen més anys amb mal estat de salut, concretament uns 20, mentre que els homes, uns 14. Les que tenen pitjor salut són les que tenen més edat i un nivell socioeconòmic i d'estudis baix. En general, les dones tenen conductes més saludables. Fumen menys (20,5% respecte al 30,9% d'homes), fan un consum de risc d'alcohol menor (1,7% davant del 6,4%), i en proporció tenen menys excés de pes (43,2% respecte al 59,3% dels homes). Els homes però fan més activitat física saludable (81,1% de dones davant el 84,5% d'homes).

Ús compulsiu d'Internet

Una altra dada destacada de l'Informe de salut de Catalunya és que gairebé 3 de cada 10 noies, de 14 a 18 anys, fa un ús compulsiu d'Internet (28,6% enfront del 22,6% dels nois). En la població adulta de 15 a 64 anys, la prevalença és molt més baixa, el 3,2% de dones i el 2,7% d'homes.

Un altre dels problemes de salut emergents és l'augment de la incidència de diverses malalties de transmissió sexual. Entre el 2009 i el 2018 la incidència de gonocòccia s'ha multiplicat més de deu vegades (10,8), i la de sífilis, més de quatre (4,7), en tots dos casos, molt més freqüents en homes. I pel que fa a la incidència de clamídia, aquesta és creixent i és més elevada en dones que en homes i en persones nascudes a l'estranger. Entre el 2011 i el 2018 la incidència s'ha multiplicat més de catorze vegades.

Trastorns crònics

Els trastorns crònics són el problema de salut més freqüent, i més en les dones que en els homes. Concretament, en tenen el 41,4% de les dones davant del 35,2% dels homes. L'Informe alerta que les patologies cròniques poden desembocar en situacions de dependència, sobretot en les dones. En aquest sentit, l'Informe indica, per exemple, que gairebé la meitat de les dones de 75 anys i més són dependents, és a dir, necessiten ajuda o companyia per fer activitats bàsiques de la vida diària a causa d'un problema de salut (el 46,3%, pel 28,1% dels homes) i alhora són les que més sovint declaren un baix suport social (el 13,3% les dones i el 4,4% els homes de 75 anys i més). Les dones de més edat i amb un nivell socioeconòmic i d'estudis baix són les que declaren tenir pitjor salut.

L'Informe també indica que la proporció de dones que té depressió és més del doble que la dels homes (l'11,2% de dones i el 3,9% d'homes). Les dones amb estudis primaris o sense estudis són les que tenen depressió en una proporció més elevada.

Catalunya se situa entre els països de la Unió Europea amb les taxes més baixes de mortalitat infantil (2,36 defuncions per cada mil nadons nascuts vius) i de mortalitat estandarditzada (10,6 defuncions per cada mil homes l'any i en 6,3 defuncions per cada mil dones l'any).

Les dones tenen més proporció de defuncions per malalties de l'aparell circulatori i per malalties neurològiques, mentre que la proporció d'homes que moren de càncer i de malalties de l'aparell respiratori són més elevades.

En els últims deu anys les causes de mortalitat que mostren una tendència creixent, tant en homes com en dones, són el grup de les malalties mentals, que inclou les demències, i les del grup de malalties del sistema nerviós, que inclou l'Alzheimer.