El Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus ha iniciat la inclusió de pacients amb COVID-19 greu en un assaig clínic internacional amb sarilumab (Kevzara), un fàrmac desenvolupat per Sanofi i Regeneron, la indicació original del qual és l'artritis reumatoide. Vall d'Hebron ha estat el primer centre de l'Estat en activar-se per l'assaig i ha reclutat al primer pacient de Catalunya.

Es tracta d'un assaig clínic en fase 2 i 3 que s'està realitzant en diferents hospitals de l'Estat, Itàlia, Alemanya, França, Canadà, Rússia i Estats Units.