Les persones que fumen tenen un risc més gran d'infectar-se pel nou coronavirus que les que no consumeixen tabac, segons es desprèn de l'últim informe cientificotècnic sobre la Covid-19, malaltia que provoca el nou virus, publicat pel Ministeri de Sanitat.

En concret, s'ha observat en persones que fumen una expressió més alta de la molècula, anomenada 'enzim convertidor d'angiotensina II' (ACE-2), cosa que ha suggerit que fumar pot ser que estigui en relació amb un risc més gran d'infectar-se pel nou coronavirus.

En una recerca sistemàtica realitzada per investigadors dels Estats Units i Grècia, s'ha avaluat l'efecte del tabac sobre el Covid-19 en 66 estudis, quatre sèries de Wuhan i una de la Xina continental.

En tres sèries, amb 191, 140 i 41 casos, en què s'analitzava el tabac (fumar en el moment del diagnòstic) amb la gravetat de la malaltia (necessitat d'uci o mort), no es van trobar diferències significatives. No obstant, en les altres dues sèries sí que es va observar una relació del tabac amb una evolució pitjor: Un 11,8 per cent dels casos lleus, un 16,9 per cent dels greus i un 25 per cent dels crítics fumaven en el moment del diagnòstic.

En aquest sentit, segons explica Sanitat en el treball, els autors de la revisió van calcular un risc de malaltia greu 1,4 vegades més gran entre els fumadors, i de 2,4 vegades d'haver de ser ingressats en una unitat de cures intensives (UCI) o de necessitar ventilació mecànica, en comparació amb les persones que no fumaven.

Per tant, segons l'informe publicat pel departament que dirigeix Salvador Illa, tot i que el tabaquisme no sembla ser el factor de risc més important per a la infecció pel nou coronavirus, ni en la mala evolució del Covid-19, els estudis disponibles indiquen que els fumadors poden ser també un grup més vulnerable que els no fumadors.

L'obesitat augmenta el risc de mortalitat per Covid-19

D'altra banda, el document assenyala que, segons les investigacions de què es disposa fins al moment, l'obesitat pot ser un dels factors que influeixen en el risc de mortalitat pel nou coronavirus i que, a més, pot tenir un «rol important» en la infecció.

Hi ha diversos factors que poden influir en el risc més gran d'infecció i complicacions per Covid-19 en els pacients amb obesitat. El primer és l'associació de l'obesitat amb altres comorbiditats i amb un augment de la predisposició als fenòmens tromboembòlics en comparació amb la població general, factors que ja s'han associat amb una pitjor evolució de la malaltia.

D'altra banda, s'ha observat que l'expressió d'ECA2 en les cèl·lules adiposes pot ser important, cosa que pot posar les persones obeses en un risc més gran de contreure la infecció. De fet, en una anàlisi retrospectiva de 112 pacients ingressats a Wuhan (Xina) pel nou coronavirus, l'índex de massa corporal (IMC) de les persones que estaven en estat crític era superior al de la resta de malalts.

De la mateixa manera, la prevalença d'obesitat entre els que van morir per aquesta causa a la Xina va ser del 84,8% , davant el 18,9% dels que van superar la malaltia. En aquests pacients, els fenòmens tromboembòlics van ser una causa «important» de l'agreujament de la malaltia.

Així mateix, en una anàlisi retrospectiva de l'IMC estratificat per edat, en 3.615 pacients de Covid-19 en els serveis d'urgències d'un hospital de Nova York (Estats Units) es va observar que els pacients menors de 60 anys amb un IMC d'entre 30 i 34 tenien 2 i 1,8 vegades més probabilitats d'estar hospitalitzats o ingressats a l'uci, respectivament, en comparació amb els pacients no obesos. No obstant, aquest efecte no es va observar en les persones de més de 60 anys (190).

En altres estudis realitzats a França o al Regne Unit es va evidenciar que les persones amb obesitat solien necessitar més ventilació mecànica amb més freqüència que les que tenien un pes normal. Finalment, en els treballs s'ha comprovat que la probabilitat de sobreviure al Covid-19 és més gran en les persones que no pateixen obesitat.