L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) alerta que la cloroquina i la hidroxicloroquina, que s’estan fent servir en el tractament contra el coronavirus, poden ocasionar trastorns del ritme cardíac en determinats pacients, de manera que demana extremar la precaució.

El risc augmenta, segons l’AEMPS (organisme adscrit al Ministeri de Sanitat), amb dosis altes i quan s’administra amb altres medicaments que també comparteixen aquest possible risc, com ara l’azitromicina (antibiòtic que s’utilitza per tractar certes infeccions bacterianes).

L’agència informa en la seva pàgina web que la cloroquina o hidroxicloroquina (medicaments inicialment utilitzats com a antimalàrics,que també s’empren en malalties autoimmunes com el lupus) constitueixen un potencial tractament per al Covid-19.

S’estan utilitzant en la pràctica clínica «de manera extensa en aquests pacients, a dosis superiors a les recomanades en les seves indicacions autoritzades i freqüentment en associació amb azitromicina», assenyala.

Cap assaig ha demostrat la seva eficàcia

No obstant, recorda que actualment cap assaig clínic controlat i aleatoritzat ha demostrat l’eficàcia d’aquests medicaments per al tractament de pacients amb coronavirus.

Fins al moment, la informació disponible sobre la seva acció antiviral procedeix d’estudis in vitro i sèries de pacients amb limitacions de mida i metodologia, tot i que s’estan duent a terme diferents estudis per avaluar la seva eficàcia i seguretat davant aquest coronavirus.

Informar els pacients

L’Aemps recomana als professionals que informin els pacients que comencen el tractament sobre els possibles signes i símptomes que suggereixen un trastorn del ritme cardíac i que els recomanin que parlin amb el metge que els realitza el seguiment en cas que apareguin.

Els casos greus d’alteracions cardíaques notificats al Sistema Espanyol de Farmacovigilància es refereixen a pacients que rebien de manera concomitant altres medicaments, el més freqüent, l’azitromicina, o als que s’administraven dosis molt altes mantingudes d’hidroxicloroquina.

L’Aemps adverteix també que la cloroquina i la hidroxicloroquina tenen altres riscos potencials, entre els quals es pot destacar la hipoglucèmia, els trastorns digestius i els neuropsiquiàtrics.