Encendre un cigar i haver utilitzar gel desinfectant pot ser una combinació perillosa. Així ho afirma l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que aconsella evitar fumar immediatament després d'usar gels i solucions hidroalcohòliques o en llocs on estiguin emmagatzemats, ja que contenen etanol i poden ser inflamables.

L'AEMPS ha publicat una sèrie de consells per a l'ús i conservació d'aquests gels, recomanats per a la desinfecció de mans com a mesura preventiva davant de la Covid-19.

L'agència, adscrita al Ministeri de Sanitat, assenyala que si són de naturalesa biocida contenen una gran proporció d'etanol, per la qual cosa han d'incloure en el seu etiquetatge un pictograma fàcilment identificable que indiqui que poden ser perillosos i que són inflamables.

Els gels i solucions hidroalcohòlics cosmètics poden contenir una quantitat molt variable d'alcohol i no tenen l'obligació d'incloure aquesta informació en l'etiquetatge, tot i que l'AEMPS recomana que se segueixin les mateixes precaucions que en els cas de gels de naturalesa biocida.

A més de no fumar després d'usar-los, l'agència recomana evitar aplicar-los en zones sensibles o danyades de la pell i mucoses, i mantenir els pots sempre allunyats de focus de calor com poden ser superfícies calentes, flames, espurnes o qualsevol font de ignició (inclosa l'exposició solar directa).

Així mateix, aconsella que s'emmagatzemin en un lloc ben ventilat i fresc, evitant espais on es produeixin canvis de temperatura importants.

En cas de contacte amb els ulls cal aclarir-los amb abundant aigua durant diversos minuts i si la irritació roman, cal consultar a un metge. Si s'ingereixen accidentalment cal trucar immediatament al Servei d'Informació Toxicològica o acudir a un metge d'urgència.