Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) conclou que les temperatures altes ja són més letals que el fred per a les persones amb malalties respiratòries a l'Estat. Els investigadors han analitzat les morts vinculades a malalties respiratòries a l'Estat espanyol des del 1980 fins al 2016. Basant-se en dades de més d'1,3 milions de defuncions, les morts per afeccions respiratòries atribuïdes a les temperatures han passat de produir-se de manera majoritària durant els períodes més freds de l'any a fer-ho en les èpoques més caloroses.

Segons l'estudi, aquesta reducció de la mortalitat a l'hivern no es deuria a l'augment de la temperatura per l'escalfament global, sinó a l'adaptació de les persones a les temperatures més baixes.

Publicat a la revista Nature Communications, l'estudi inclou les dades diàries de 48 províncies de l'Estat espanyol relatives a temperatura i a morts causades per malalties respiratòries classificades segons sexe, grup d'edat i residència.

En concret, l'anàlisi revela que la proporció de morts per malalties respiratòries els mesos més freds s'ha reduït de mitjana el 16,5% per dècada, mentre que el percentatge de morts per malaltia respiratòria durant les èpoques caloroses s'ha mantingut relativament estable al llarg dels 37 anys d'estudi. Concretament, aquestes morts han passat de ser més freqüents els mesos de gener i desembre a assolir el seu pic durant els mesos de juliol i agost.

Malgrat que els resultats reflecteixen aquest canvi per a tots els sexes i edats, hi ha diferències entre grups. Així, la vulnerabilitat a la calor és més gran en les dones, i augmenta amb l'edat. Per contra, els efectes del fred són menors en les dones i disminueixen amb l'edat, encara que en aquest cas les diferències entre grups són molt menys notables.