La contaminació de l'aire provoca danys en zones cerebrals vinculades a l'Alzheimer, segons un estudi liderat pel Barcelona?eta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall en col·laboració amb ISGlobal. Els investigadors conclouen que les persones més exposades a la contaminació ambiental presenten alteracions cerebrals en regions afectades en la malaltia d'Alzheimer. També han detectat que més exposició a zones verdes és beneficiós, ja que genera més gruix al còrtex de determinades àrees cerebrals que els confereix més resiliència a la malaltia.

L'estudi mostra per primer cop evidència sobre l'impacte negatiu que la pol·lució de l'aire pot tenir en zones del cervell estretament vinculades a l'Alzheimer en persones de mitjana edat sense problemes cognitius. La recollida de dades del treball es va fer entre el 2013 i el 2014 a 958 participants cognitivament sans de l'Estudi Alfa del BBRC, residents durant almenys tres anys al mateix domicili a la ciutat de Barcelona.

Per calcular el nivell d'exposició dels participants als gasos i partícules contaminants, l'equip d'investigadors d'ISGlobal va utilitzar les dades recollides a Barcelona en el marc del projecte europeu ESCAPE, durant tres estacions diferents de l'any, i les va creuar amb les adreces dels participants. El període de recollida de dades no és determinant, ja que la distribució espacial de la contaminació de l'aire a Barcelona ha estat força consistent durant els darrers 20 anys.

Paral·lelament, gràcies a les extenses proves que es van fer, un subgrup de participants de l'Estudi Alfa a la ressonància magnètica, els investigadors del BBRC van analitzar les àrees cerebrals que resulten més afectades en la malaltia d'Alzheimer i les van comparar amb l'exposició a la contaminació ambiental. Van detectar com els barcelonins més exposats a la pol·lució de l'aire presentaven un gruix cortical inferior i més atròfia cerebral respecte dels participants menys exposats.

Per contra, els investigadors van observar que els participants més exposats a zones verdes tenien un gruix superior al còrtex de determinades àrees cerebrals. Per tant, aquestes persones presentaven més resiliència a la malaltia d'Alzheimer que els participants més exposats als contaminants NO2 i PM10, que provenen principalment de la combustió de carburants dels vehicles i de les plantes industrials.