Tenir una malaltia respiratòria o cardíaca prèvia són factors que augmenten el risc d'infecció per coronavirus confirmada amb una prova PCR en adults d'edat mitjana i grans. És una de les principals conclusions d'un estudi amb una base poblacional de 79.071 adults de dotze àrees bàsiques de l'Institut Català de la Salut a Tarragona, que ha analitzat els casos d'entre l'1 de març i el 30 d'abril amb l'objectiu de conèixer la incidència i el perfil de risc de patir Covid-19 segons comorbiditat prèvia en adults amb més de 50 anys.

L'estudi també mostra que les persones vacunades de la grip la tardor anterior tenen un risc inferior de contagi de coronavirus. Entre els casos confirmats de Covid-19, les condicions prèvies més freqüents van ser la hipertensió (58,7%); malaltia cardíaca (33%); diabetis (26,9%) i obesitat (26,1%). Amb tot, es detecta més afectació en persones amb malaltia neurològica (com la demència o l'ictus), fibril·lació auricular, insuficiència renal crònica, malaltia cardíaca i malalties respiratòries.

Per contra, la hipertensió arterial, tot i ser la condició més comuna entre la població adulta, no s'ha pogut relacionar amb més risc ajustat. La multicomorbiditat va augmentar les taxes d'incidència, especialment en aquells amb tres o més condicions.

Les taxes d'afectació més elevades observades per a algunes comorbiditats com la malaltia neurològica o la fibril·lació auricular reflecteixen un perfil de risc relacionat amb l'alta incidència de la Covid-19 entre persones grans i, especialment, en residències.