Més del 99% dels infants amb covid-19 són asimptomàtics o presenten símptomes lleus de la malaltia, segons els resultats preliminars d'un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L'estudi Kids Corona ha fet el seguiment de 724 nenes i nens -amb una edat mitjana de 5 anys- que han conviscut amb algun progenitor positiu. El 17,5% d'aquests infants es va infectar de la covid-19, xifra semblant a la dels adults contagiats per contacte a la llar amb un cas positiu (18,9%). Més de la meitat dels infants estudiats van ser asimptomàtics i la resta van presentar símptomes lleus. Una de les principals incògnites encara és la capacitat transmissora del virus per part dels infants i l'hospital l'estudiarà als casals d'estius en un nou projecte.

Una altra línia d'investigació és en dones embarassades, una recerca que fa BCNatal-Àrea de la Dona i Neonatologia de Sant Joan de Déu- juntament amb l'Hospital Clínic i que també té casos de Sant Pau. Fins ara els investigadors han pogut analitzar 874 dones embarassades. El 14% de les gestants han generat anticossos contra el virus i, per tant, s'havien contagiat. Les embarassades contagiades en el primer trimestre (54 dones) van tenir quadres més lleus, amb un 70% de dones asimptomàtiques i un 30% amb una afectació lleu. En canvi, en les embarassades infectades en el tercer trimestre (71 dones), va haver-hi menys casos asimptomàtics (52%); el 43,5% va tenir símptomes lleus i 4,5% va patir una pneumònia.

Infants i adults s'infecten en un percentatge similar

Els investigadors han estudiat 411 famílies amb un total de 724 infants, en què almenys el pare o la mare hagués contret la malaltia. Les famílies es van oferir a participar a l'estudi i l'equip d'investigadors es va traslladar a casa seva per fer un test d'immunitat als membres de tot el nucli familiar i una prova PCR als infants de la llar i al progenitor amb el coronavirus, el primer a emmalaltir en el cas que els dos tinguessin la covid-19.

La prova de serologia ha mostrat que el 17,5% dels infants que han conviscut amb la mare o el pare amb covid-19 també s'ha contagiat, percentatge molt similar (18,9%) en el cas dels adults en contacte amb un convivent infectat. Aquests resultats condueixen els investigadors a pensar que els infants es contagien igual que els adults quan estan exposats a una font d'infecció.

En la majoria dels casos, la família no va sospitar que els infants poguessin haver estat infectats perquè no van presentar símptomes o van ser molt lleus, principalment febre, en el termini d'entre 7 i 14 dies després que el progenitor fos diagnosticat.

Amb la prova PCR, els investigadors han analitzat si els progenitors infectats i els infants tenien l'RNA del virus a la nasofaringe i el podien teòricament transmetre. El 33,8% dels adults i l'11,9% dels infants encara presentaven càrrega viral a la nasofaringe un mes després que s'hagués donat el primer cas de coronavirus a casa, tot i que en una quantitat molt baixa -mitjana de càrrega viral estimada de 2.500 còpies/ml. Actualment no hi ha consens científic sobre la càrrega viral necessària per transmetre el virus.

L'estudi també busca identificar en la microbiota dels nens possibles marcadors diferencials que puguin actuar com a protectors davant del virus. A més, estan analitzant la microbiota dels infants atesos per covid-19 a l'hospital per comparar-la amb els que tenen altres infeccions respiratòries.