La Comissió Europea ha posat en marxa la nova estratègia «Del camp a taula», per recuperar «un sistema alimentari just, sa i respectuós amb el medi ambient». Aquesta estratègia «ambiciosa» fixa una sèrie d'objectius concrets per transformar el sistema alimentari europeu d'ara i fins al 2030 com ara la reducció del 50% de l'ús de pesticides, la reducció del 50% de les vendes d'antimicrobians que es fan servir en els animals de granja i en l'aqüicultura i la reducció de, com a mínim, el 20% de l'ús de fertilitzants. A la vegada, també planteja incrementar fins a un 25% la superfície agrària dedicada a agricultura ecològica. També proposa mesures per conscienciar la ciutadania per avançar cap a un consum alimentari més sostenible.

L'estratègia «Del camp a taula» pretén fer una transició cap a un sistema alimentari europeu sostenible que protegeixi la seguretat alimentària i garanteixi l'accés a dietes sanes i conreades en un planeta sa. A més, busca reduir la petja ambiental i climàtica del sistema alimentari europeu i millorar la resiliència tot protegint la salut dels ciutadans i garantint alhora els mitjans de subsistència dels operadors econòmics.

Per això, fixa uns objectius que, malgrat no pretenen ser una «imposició» per als estats membres, proposen reduir en els pròxims deu anys l'ús de pesticides i de fertilitzants en l'agricultura i d'antibiòtics en l'alimentació animal, així com augmentar els terrenys dedicats a l'agricultura ecològica, segons ha assenyalat el cap d'unitat adjunt de la Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea, Ricard Ramon.

En la mateixa línia que el pacte verd europeu, «Del camp a taula» juntament amb la nova estratègia sobre Biodiversitat, proposen mesures i compromisos europeus «molt ambiciosos» per aturar la pèrdua de biodiversitat a Europa i arreu del món i perquè els sistemes alimentaris esdevinguin normes mundials que fomentin la sostenibilitat competitiva, la protecció de la salut humana i planetària i els mitjans de vida de tots els agents de la cadena de valor alimentària. La transició cap a sistemes alimentaris sostenibles requereix un enfocament col·lectiu que impliqui les autoritats públiques en tots els nivells i els diferents agents de tota la cadena alimentària, ha exposat Ramon.

Aquesta aposta de la Comissió Europea per la sostenibilitat alimentària que pretén contribuir a impulsar la recuperació econòmica europea, davant la crisi provocada per la covid-19.

L'estratègia no només s'adreça al sector productor sinó a totes les baules de la cadena alimentària. En aquest sentit, també aposta per la investigació i la recerca de noves alternatives que permetin portar a la pràctica la reducció de pesticides, fertilitzants i antibiòtics, segons ha dit Ricard Ramon.

Representants del sector agrari han advertit que la implementació de l'estratègia «Del camp a taula» i la reducció de l'ús de certs productes suposarà un increment dels costos de producció i, en conseqüència, del preu final dels productes.