Els gens poden determinar que algunes persones desenvolupin formes greus de covid-19. Així, tenir sang tipus A se associa a un 50% més de risc de necessitat de suport respiratori, mentre que el grup O confereix un «efecte protector» davant del desenvolupament d'insuficiència respiratòria.

Aquests són alguns resultats d'un estudi en què han participat l'Institut Biodonostia, Ikerbasque, la Universitat del País Basc i també Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus i que assenyala que la vulnerabilitat d'unes certes persones al desenvolupament de formes clíniques greus de la malaltia «pot estar influenciada per les seves característiques genètiques».

L'estudi, que publica New England Journal of Medicine i ha comptat amb participació del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) de l'Institut de Salut Carlos III, tracta de respondre per què algunes persones són asimptomàtiques o presenten quadres lleus, mentre que unes altres desenvolupen formes greus de covid-19.

«Hem buscat la resposta en els gens i hem trobat una forta associació entre unes certes variants genètiques en els cromosomes 3 i 9 i la gravetat de la malaltia causada pel coronavirus», assenyalen en una nota del CIBER els directors de l'estudi.

Variants en aquestes dues regions del genoma humà s'associen, segons la investigació, amb «més risc de desenvolupar fallada respiratòria en pacients amb infecció per SARS-COV-2».

Una d'aquestes regions es localitza en el cromosoma 3 i pot afectar l'expressió de gens que afavoririen l'entrada del virus, així com la generació de la «tempesta de citocines», causada per una reacció excessiva del sistema immunitari, que acaba atacant l'organisme.

La segona regió està en el cromosoma 9, el gen que determina el grup sanguini. Les dades van mostrar que «tenir el grup sanguini A s'associa amb un 50% més de risc de necessitat de suport respiratori en cas d'infecció pel coronavirus.

Per contra, posseir el grup sanguini O confereix un efecte protector davant del desenvolupament d'insuficiència respiratòria (35% menys de risc)».