La toxina botulínica és una medicació que prové d'una toxina produïda pel bacteri Clostridium botolulinum. Aquesta toxina inhibeix l'acció del nervi sobre el múscul evitant la contracció muscular. Produeix una relaxació muscular temporal del múscul, que pot durar des de tres mesos fins a vuit.

«Aquest efecte s'ha utilitzat durant més de 20 anys en medicina i és la indicació més popular en l'estètica per tractar les arrugues facials», explica la doctora Mercè Salvans, de Clínica Salvans.

La toxina botulínica s'utilitza cada cop més i se li troben més indicacions en el camp del dolor, ja que inhibeix l'alliberament de neurotransmissors implicats en la transmissió del dolor. Es fa servir, per exemple, en distonia craneocervical, cefalea tensional, migranya, contractures rebels i, fins i tot, en injeccions inatraarticulars per artrosis.

Una d'aquestes indicacions és el dolor miofascial, que es reprodueix palpant uns certs punts musculars de la persona que el pateix. Quan es palpa en aquests punts es nota una contracció muscular exagerada que produeix dolor en el mateix punt on es practica la pressió i fins i tot dolor irradiat en un punt distant a aquest. Es diu punt gallet.

A la Clínica Salvans estan pendents de tots els tractaments que poden ajudar les persones que tenen dolor. És una unitat especialitzada en el dolor muscular i articular, amb centres a Berga (Centre Mèdic Berguedà) i a Manresa (Metges Manresa).«La toxina botulínica és en el nostre arsenal terapèutic des de fa temps i dona molts bons resultats», remarca la doctora Mercè Salvans.