Pensant en oferir solucions a l'atenció mèdica de les persones que formen part d'Assistència Sanitària de la manera més àgil i còmoda possible, l'entitat disposa de serveis ideats especialment amb aquest objectiu. N'és un bon exemple el Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD), creat l'any 1988 i pensat perquè sigui la porta d'entrada al sistema d'atenció mèdica per als usuaris d'Assistència Sanitària i garantir la millor atenció. En aquests anys de funcionament, s'ha consolidat com un servei de referència per als assegurats d'Assistència Sanitària i gaudeix d'un elevat prestigi i grau de satisfacció dels pacients que l'han utilitzat.

Els metges i metgesses del SUD arriben a qualsevol indret on visquin les persones assegurades d'Assistència Sanitària en un temps mitjà de resposta acumulat des del 1995 de 32 minuts a la ciutat de Barcelona i de 45 minuts a la resta de les comarques de Barcelona. Amb l'experiència dels darrers mesos, des d'aquest mes de juny el servei es dota dels elements necessaris per donar resposta a les urgències sanitàries que puguin sorgir.

Dotat amb un conjunt de 140 metges de medicina de família i pediatres, a més de personal administratiu i d'atenció telefònica, el SUD atén les trucades les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. El servei té la seu a l'Hospital de Barcelona i disposa de 24 vehicles proveïts dels mitjans adequats per facilitar la feina als metges del servei. Després d'una primera implantació a la ciutat de Barcelona, i per poder arribar a tots els municipis de la província amb els mateixos estàndards de qualitat i excel·lència, al llarg dels anys es va crear la xarxa del SUD Comarques, que dona servei a tot el ter-ritori d'actuació d'Assistència.

El SUD és un servei exclusiu que Assistència Sanitària, només per a la seva població assegurada. Faal voltant de 70.000 visites anuals, xifra total que oscil·la en funció de les epidèmies estacionals. Dona resposta a totes les peticions que es reben sense cap filtre de demanda, sigui quin sigui el motiu de la sol·licitud de visita. L'esforç i actitud dels metges del servei, amb un excel·lent compromís personal, i la determinació de l'organització ho fan possible.

Amb una organització singular i una agrupació específica per a la zona del Bages, les dades d'activitat registrada superen les 28.000 visites l'any per al conjunt del SUD Comarques, la qual cosa suposa pràcticament el 40% del total de l'activitat de tot el SUD, inclosa la ciutat de Barcelona. Al voltant de 70 metges formen el quadre mèdic del SUD Comarques i, amb caràcter permanent, 10 estan de guàrdia cada dia de l'any.

Com mostren les respostes dels usuaris a les enquestes, el SUD resol de manera còmoda i eficaç més del 90% de les necessitats d'atenció immediata al domicili del pacient, per a patologies que es resolen amb una visita mèdica. A més, facilita el trasllat a l'hospital dels que requereixen una atenció més complexa, ja sigui per a la pràctica d'exploracions complementàries o per a tractaments específics o intervencions quirúrgiques urgents.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'entitat té 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.