La lipoescultura amb làser o liposucció és una intervenció que permet eliminar el greix localitzat en diferents parts del cos: abdomen, cintura, malucs, cul, braços, papada... Es fan unes mínimes incisions a prop de l'àrea a tractar i s'introdueix un tub connectat a una bomba de succió que permet aspirar el greix i modelar la zona per aconseguir un millor entorn corporal. Està indicada per a dones i homes amb pes normal o obesitat lleu que presenten acumulacions de teixit adipós en zones concretes i volen millorar el seu contorn corporal. No requereix ingrés hospitalari i es fa amb una anestèsia local i sedació.

La lipoescultura amb làser no és un tractament per a l'obesitat generalitzada ni tampoc un substitut de la dieta i l'exercici, però sí que pot millorar el contorn i eliminar dipòsits localitzats de greix, i permet que els pacients quedin molt satisfets amb la nova imatge. Poc temps després del tractament ja es nota la diferència de volum i de forma del cos, però la millora es fa més evident a partir del segon mes, quan la retenció de líquids i la inflamació ja han disminuït. El resultat final queda definit al cap d'uns tres mesos i és important controlar el pes i fer exercici físic per preservar els resultats obtinguts.

Una visita personalitzada és el primer pas per a les persones que us plantegeu fer una lipoescultura amb làser. Si has pensat fer-te una liposucció, a Manresa, a la consulta del doctor Sáez et garantim una visita personalitzada i et fem un qüestionari sobre l'estat de salut i les expectatives. A partir d'una valoració individualitzada exposem la tècnica que s'utilitzarà i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció.