Un estudi publicat a la revista Journal of Clinical Oncology apunta l'opció d'un nou tractament terapèutic per a pacients amb càncer de mama metastàsic HER2+. L'estudi compara l'efectivitat de combinar el fàrmac Capecitabina -usat per al tractament del càncer- amb dos altres medicaments, tots dos inhibidors del receptor HER2 pel que fa a la tirosina quinasa: el Neratinib i el Lapatinib. Els resultats demostren que l'ús combinat de Neratinib i Capecitabina millora fins a un 24% el temps lliure de progressió de malaltia davant de la combinació amb Lapatinib. Ara, s'espera que el tractament obtingui el llum verd a Europa i es converteixi en una nova opció terapèutica.

Els resultats s'han publicat en el marc de l'estudi NALA, un assaig en fase III en pacients amb el subtipus de càncer HER2+ que ja havien rebut almenys dos tractaments. Han participat a l'assaig 621 pacients a escala mundial.

A més, les mostres recollides en aquest assaig i la informació genòmica obtinguda es fan servir per identificar biomarcadors que puguin predir quines pacients podrien beneficiar-se més de rebre aquest tipus de tractaments. Algunes pacients amb un gen determinat han demostrat pitjors o millors resultats que d'altres.