El departament de Salut de la Generalitat ha destacat la importància del cribratge per eliminar l'hepatitis C com a problema de salut pública abans del 2030. Salut ha destacat aquesta setmana la importància de la detecció en el Dia Mundial de les Hepatitis Víriques, que va ser dimarts 28 de juliol. A Catalunya s'estima que hi ha al voltant de 65.000 persones amb anticossos positius de l'hepatitis C i d'aquestes, gairebé la meitat, un 0,47%, presenta infecció activa. Un 20% de la població infectada ho desconeix i la taxa de mortalitat situa aquesta malaltia entre les 15 primeres causes de mortalitat en la població catalana.

El Pla de prevenció i control de l'hepatitis C té com a principal objectiu disminuir la incidència d'aquesta infecció, i millorar l'atenció als afectats. Per això, un dels objectius clau del pla és el diagnòstic precoç i la vinculació dels casos d'infecció al tractament, que és senzill, sense efectes secundaris i molt efectiu, amb taxes de curació properes al 97% a les 12 setmanes.

L'elevat percentatge de gent que desconeix la seva infecció fa que es prioritzin les actuacions de cerca activa de les infeccions ocultes. En aquest sentit, Catalu-nya ha desenvolupat estratègies innovadores per fer cribratge tant en població general, a través de l'atenció primària, com en poblacions clau que poden córrer un alt risc d'infecció i que, generalment, no estan tan vinculades al sistema sanitari.

Aquestes poblacions clau són especialment vulnerables per les situacions de risc d'infecció en les quals es troben o per l'elevada exposició a la malaltia, com poden ser les persones que s'injecten drogues, les persones immigrants procedents de països amb altes prevalences del VHC, les que tenen pràctiques sexuals de risc sense protecció, especialment els homes que tenen sexe amb altres homes (HSH), les persones coinfectades pel VIH-VHC i les internes en centres penitenciaris, entre d'altres.

El col·lectiu que presenta les prevalences més altes és el de persones que s'injecten drogues. Segons un estudi del 2019 a la xarxa REDAN, el 74% d'aquest col·lectiu presenta anticossos pel virus de l'hepatitis C i el 18,5% desconeixen el seu estat serològic. Així mateix, un altre estudi (HepCDetect II) també ha trobat altes prevalences de la malaltia entre aquest col·lectiu, amb un 79,8% de seroprevalença i un 69,9% amb infecció activa.