Una revisió sistemàtica i una metaanàlisi feta per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV en una norantena d'articles, conclou que el sobrepès i l'obesitat estan associats a una menor qualitat espermàtica. També un pes per sota del considerat normal s'associa a una reducció del percentatge d'espermatozoides morfològicament habituals.

L'estudi suggereix que cal prevenir des de molt jove i mantenir una correcta nutrició i pes per evitar efectes nocius en la salut reproductiva. L'article demostra «amb gran rigor», segons els investigadors, la importància que té l'adipositat en la qualitat del semen i insta a fer estudis addicionals per dilucidar els beneficis potencials de perdre pes per millorar el potencial reproductiu en persones amb obesitat.

La infertilitat afecta entre un 10% i un 15% de totes les parelles en edat reproductiva i pot ser causada per una gran varietat de factors: genètics, fisiològics, ambientals i nutricionals. Però, tot i que cada vegada hi ha més proves científiques de l'important paper que pot tenir la nutrició en la qualitat espermàtica, encara existeix controvèrsia sobre el paper del sobrepès, l'obesitat i un baix pes en els paràmetres espermàtics.