El desembre del 2019, l'equip de medicina intensiva de l'Hospital de Barcelona, centre de referència d'Assistència Sanitària, va estudiar a fons el virus de la covid-19 i la direcció va impulsar un pla de transformació per adaptar l'atenció a les necessitats clíniques d'una probable pandèmia que setmanes més tard es va confirmar. Estar a l'avantguarda i prevenir és un factor que garanteix l'èxit clínic, per això Assistència Sanitària, una organització formada per metges i metgesses, va prendre mesures immediatament i la primera onada de l'coronavirus es va controlar amb resultats satisfactoris.

A l'Hospital de Barcelona es van incorporar 150 nous llits medicalitzats, es van aïllar plantes covid-19 senceres, es van diferenciar circuits, es van habilitar 15 nous boxs d'UCI, es va establir fins a 18 protocols en actualització permanent, jornades de més de 12 hores seguides... Assistència Sanitària va posar en marxa un centre operatiu telefònic per atendre no només la població assegurada, sinó el públic en general; es van recollir més de 6.000 consultes, amb una mitjana de 500 trucades diàries. A més, l'entitat va col·laborar estretament amb la xarxa pública de centres sanitaris, es va alleujar el pes d'ingressos i es van atendre altres patologies derivades dels centres públics.

Amb més de 850 pacients de covid-19 atesos a l'Hospital de Barcelona, la preparació per a la segona onada i l'experiència adquirida fan preveure una actuació eficaç i solvent en aquest final de 2020 i inici de 2021. Alhora, Assistència Sanitària està en continu contacte amb els experts per conèixer l'estat real de la investigació i desenvolupament de vacunes i les previsions epidemiològiques.

La transformació digital d'un model de futur

Assistència Santària, fundada, dirigida i gestionada per metges i metgesses, fa més de 60 anys que ofereix una medicina d'altíssim nivell, amb un model cooperatiu en què la població assegurada i el personal mèdic estableixen de comú acord les condicions de la prestació de serveis mèdics, sense intermediaris financers ni interessos més enllà d'exercir la medicina per ofici i per vocació. I, per a un futur en avanç constant, l'organització està desenvolupant un pla de transformació digital que millorarà la prestació de serveis en totes les àrees de l'entitat. Des del diagnòstic, a l'atenció online, la solució digital dels tràmits, l'eliminació de les gestions administratives, l'accés digital via app al quadre mèdic, l'obtenció de resultats de proves i anàlisis i el seguiment monitorat de patologies individuals.

Tots els serveis d'Assistència Sanitària es veuran reforçats digitalment i, com marca l'avanç de la ciència mèdica, se n'afegiran de nous. Tot això preservant el contacte real amb el pacient, partint del concepte que la salut de les persones no pot tenir un tractament merament virtual, que contravindria el jurament hipocràtic i, en definitiva, l'ofici dels metges i metgesses que formen l'entitat.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'entitat té 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.