Les llengües, a més de permetre'ns comunicar-nos amb altres persones, són l'instrument que tenim per vehicular els pensaments, identitat, coneixement, la manera de veure i entendre el món. Dominar-ne més d'una ens enriqueix, és una porta d'entrada a d'altres cultures i, a més, segons un estudi liderat per científics de la UOC i la UPF, quan les fem servir activament, ens aporten beneficis neurològics i ens protegeixen davant el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment.

Segons els investigadors, parlar dos idiomes de manera habitual -i haver-ho fet tota la vida contribueix a la reserva cognitiva i endarrereix l'aparició de símptomes associats a un empitjorament de la cognició i la demència. «S'ha vist que la prevalença de la demència en països on es parla més d'una llengua és un 50% inferior a la d'aquelles regions on la població només fa servir una llengua per comunicar-se», assegura l'investigador Marco Calabria. I afegeix: «Volíem esbrinar quin és el mecanisme pel qual el bilingüisme contribueix a la reserva cognitiva davant el deteriorament cognitiu lleu i la malaltia d'Alzheimer, i si hi havia diferències respecte al benefici que atorga entre els diferents graus de bilingüisme, i no tan sols entre monolingües i bilingües».