El confinament i situacions afins que vivim aquests mesos poden augmentar el risc de violència sexual infantil i per reduir-lo cal fer una prevenció específica. Hem d'avaluar quina és la situació en què ens trobem, quins són els riscos i com reduir-los. Les persones que integrem el projecte PrevenSI sentim que ens hi juguem la integritat i el benestar de molts infants i joves, i per això hi estem intervenint cada dia, tot sabent que amb persones en risc, amb víctimes o agressors cal fer un treball intensiu i professional.

La violència sexual infantil es produeix allà on hi ha infants i/o adolescents i adults. Sabem que els percentatges de victimització són elevats. N'hi ha molt més dels que es denuncien, i per reduir-los cal introduir mesures de seguretat preventives adequades al moment i la situació actual. De fet, ara tenim més ocasions d'interacció amb els infants i adolescents i pot resultar una oportunitat per augmentar la consciència i la seguretat. Per exemple, treballant conjuntament qüestions com la intimitat, la confiança i l'educació sexual i afectiva. Ajudar a identificar conductes sexuals adequades o inadequades i saber actuar quan una situació és desagradable es útil per prevenir possibles abusos sexuals. També és convenient identificar a quines persones adultes de confiança poden recórrer els infants i adolescents si es troben en situacions de risc.

Existeixen nombrosos recursos (molts a Internet) per treballar la prevenció: contes, audiovisuals, jocs, guies... que poden ser molt útils per ajudar a plantejar el tema si es fa difícil veure per on començar. He tingut la sort de co-liderar la iniciativa Prevensi.es gràcies a les entitats IRES, Intress i el nostre Institut de Psicologia Forense, i ho hem fet des de Catalunya per a tot arreu.

Hi ha supòsits en què pot augmentar el risc de violència sexual infantil: sens dubte, quan hi ha més temps d'ús de les noves tecnologies i Internet; un altre element de risc és la facilitat d'accés a la pornografia.

L'accés a la pornografia

Els darrers estudis situen l'edat d'inici d'accés a la pornografia entre els 8 i els 9 anys, i la mitjana d'edat als 14 anys. El 70% dels adolescents accedeixen a continguts pornogràfics per la xarxa. Un de cada quatre nois s'inicia en el consum de pornografia abans dels 13 anys. Aquesta conducta, de vegades només exploratòria, pot esdevenir un factor de risc per al desenvolupament de conductes abusives cap a altres infants o joves en el futur.

Les dades de violència sexual infantil ens obliguen a revisar el fenomen de manera més integral. Al voltant del 50% dels abusos denunciats són comesos per menors d'edat i un estudi recent sobre la prevalença del grooming entre adolescents situa en un 12,3% els casos de contactes no desitjats i en un 6,7% les peticions de conductes sexuals inapropiades per les xarxes socials. Més hores a la xarxa poden dur a l'augment de conductes inadequades, abusives o precursores de la violència sexual infantil.

Supervisar el consum d'Internet

Per prevenir els riscos s'ha de millorar la supervisió en l'accés als continguts online amb mesures senzilles, com són mantenir els dispositius d'accés en llocs visibles o establir horaris d'accés en què les persones adultes de referència puguin mantenir-se properes. Un element fàcil d'incorporar és l'hàbit de preguntar als infants i adolescents per la seva «vida online», igual que ens interessem per com ha anat a l'escola, o a la classe de música. Conversar pot construir un espai de confiança i també pot servir per detectar situacions en què l'infant o l'adolescent pugui acabar sent víctima o exercint una conducta abusiva.

La violència sexual infantil es pot produir per primer cop en una situació de confinament o períodes de reclusió a la llar. Però també hi ha realitats amb antecedents d'aquest tipus de violència i, per tant, existeix un risc potencial de reiteració dels abusos. No oblidem que el 80% de la violència sexual infantil succeeix en l'entorn proper de l'infant o adolescent. En aquests casos és imprescindible la creació d'un mínim pla de seguretat específic, que prevegi tant els riscos online com offline, i entendre que fins i tot pot fer falta canviar de domicili o espai de convivència.

La prevenció de la violència sexual infantil passa per actuar davant la pedofília. Per a tothom qui es trobi en aquesta situació, cal que es responsabilitzin d'aquest risc i truquin als serveis que els poden ajudar i prevenir qualsevol acte que pugui danyar un infant o adolescent. Prevensi és una entitat jove i que hi posa recursos i pot fer un gran servei. Ofereix informació i assessorament, atén consultes i facilita serveis preventius en l'àmbit educatiu,social, sanitari... Prevensi té horaris d'atenció per telèfon (900440443), xat online (www.prevensi.es) i per mail (info@prevensi.es).