La covid-19 avançarà uns cinc anys l'aparició de demències i de dependència entre la població de gent gran, segons alerta Salvador Martínez, fins fa pocs dies director de l'Institut de Neurociències, centre mixt de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) i el CSIC.

Aquest és un dels efectes col·laterals de la pandèmia, que generarà un important problema social i econòmic en els pròxims anys, es lamenta el prestigiós investigador. «El cost per a les famílies i per a l'Estat espanyol serà enorme», avança.

El confinament, la pèrdua de relacions socials i d'activitat, afegits a l'estrès que suposa la situació sanitària i a la por de moltes persones de més de 65 anys pel coronavirus, desencadenaran danys neurològics i una pèrdua d'autonomia accelerada.

«Moltes d'aquestes persones es mantenien en una mena d'equilibri inestable. El fet de sortir al car-rer, recollir els nets de l'escola i passar un temps amb ells, reunir-se amb amics per jugar a les cartes o al dòmino o memoritzar el paper per fer una obra de teatre els mantenia en un estat baix però suficient per poder ser autònoms. Ara han perdut tot això i estan desubicats», explica Martínez. «Estaven protegits pel sistema i l'activitat social, però la falta d'estímuls i de motivació social afecta molt la seva evolució dins la fragilitat», exposa el catedràtic.

El 40% de la població de més de 70 anys pateix algun tipus de demència o deteriorament cognitiu, xifra que puja al 60% en els més grans de 80 anys.

Les persones a qui es refereix Martínez tenen més de 65 anys i amb la situació anterior a la pandèmia s'haurien mantingut autònomes i en un estat de salut acceptable per al dia a dia almenys durant deu anys més. Ara patiran un deteriorament del seu estat per les conseqüències indirectes de la covid cinc o sis anys abans del previst.

Martínez defineix la situació amb el concepte de sindèmia, més que de pandèmia. Això és que la situació sanitària agreuja els altres mals socials, inclosos l'aïllament, la solitud i la pobresa.

«La situació sanitària ens afecta a tots, però no de la mateixa manera. Les persones amb més poder adquisitiu o cultural disposen de més alternatives i d'eines per suportar-la, però els més vulnerables la pateixen en gran manera», indica.

A tot això cal afegir-hi que per a la gent gran «el canvi ha sigut massa gros i massa brusc per assimilar-lo», afegeix l'investigador. «Estaven acostumats a anar al centre de salut quan no es trobaven bé i ara es troben amb moltes limitacions i amb una atenció telefònica», assenyala. Aquesta nova realitat també repercutirà en la detecció de malalties en un estadi primerenc, cosa que és molt important en el cas de les neurodegeneratives.

Els efectes indirectes del virus en un grup poblacional important s'afegeixen als directes. Encara és aviat per quantificar la incidència, afirma Martínez, però els investigadors i els metges ja estan detectant seqüeles neurològiques en pacients lleus i fins i tot asimptomàtics de covid. Els microtrombes que han patit al cervell sense adonar-se'n suposen una probabilitat més gran de patir demències en el futur abans «del que els tocava», afirma aquest expert.

L'afectació en el sistema nerviós

Entre el 10 i el 20% dels pacients ingressats per covid als hospitals tenen afectat el sistema nerviós. De fet, segons explica l'exdirector de l'Institut de Neurociències Salvador Martínez, els investigadors creuen que en alguns pacients es produeix la síndrome inflamatòria respiratòria aguda perquè el virus ha afectat el nucli respiratori del tronc cerebral, que és el que controla la respiració al cervell.

Una part dels malalts de coronavirus presenta seqüeles una vegada superada la infecció. Pateixen pèrdues de mobilitat, d'equilibri i fins i tot oblits. Aquestes seqüeles solen presentar-se en els casos que han sigut més greus, generalment de persones que han estat ingressades a l'UCI. Això passa perquè la covid, tot i que afecta principalment el sistema respiratori, també pot fer malbé altres òrgans, des dels ronyons fins a la pell, o el cervell.

En el cas dels danys neurològics, es produeixen perquè la infecció ha provocat la inflamació dels vasos sanguinis petits, una vasculitis que provoca microtrombes al cervell. I aquestes zones fetes malbé no es recuperen, tot i que el pacient es recuperi de les seqüeles.