Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona fet amb ratolins mostra que l'aïllament social agreuja la malaltia d'Alzheimer i duplica la hiperactivitat pròpia de la patologia. La recerca també constata un increment de l'asimetria de l'atròfia de l'hipocamp, una àrea cerebral clau per a la memòria. La investigació permet avaluar l'impacte que té en ancians amb demència l'aïllament provocat per la pandèmia i replantejar les seves condicions de vida a partir de la covid.

L'equip investigador ha analitzat l'efecte de l'aïllament en ratolins model de la malaltia d'Alzheimer. Els ha sotmès a diverses proves conductuals, similars a diverses zones a les residències de gent gran, i ha comparat els resultats amb un grup de rosegadors amb Alzheimer sense aïllar i amb un altre d'animals sans amb envelliment normal.

Les principals observacions demostren que l'aïllament agreuja la hiperactivitat dels ratolins amb Alzheimer fins al doble de la que tenen a causa de la patologia, i també provoca nous comportaments estranys. Aquesta alteració es va observar en accions que impliquen el moviment de braços, cames, peus o del cos sencer, però també en petits moviments de les mans, canells, dits, peus, dits dels peus, els llavis i la llengua. Els animals aïllats també van mostrar patrons emocionals semblants a l'ansietat i canvis en les seves estratègies d'enfrontament a l'estrès.

«Són resultats preocupants, ja que l'agitació és un dels principals símptomes neuropsiquiàtrics associats a les demències, que causa una càrrega important per al cuidador i, en alguns casos, el seu maneig clínic pot arribar a ser un desafiament», apunta Aida Muntsant, autora de la recerca.

Efectes de l'aïllament en la memòria

Les investigadores també han analitzat l'efecte de l'aïllament en altres variables neuropatològiques. Tot i que algunes característiques de la malaltia no es van alterar, n'hi va haver d'altres, com l'atròfia asimètrica de l'hipocamp, que es van trobar augmentades amb l'aïllament. «El resultat és important, ja que això s'ha relacionat amb més vulnerabilitat a factors estressants», destaca Lydia Giménez-Llort, catedràtica en Psiquiatria i investigadora de l'INc que ha dirigit el treball.

L'estudi també ha constatat que tots els ratolins amb Alzheimer van perdre pes corporal i renal, efectes que també s'han vist en pacients amb covid-19, però la pèrdua va ser més gran amb l'aïllament.

Amb els resultats obtinguts, les investigadores assenyalen la importància d'afrontar el plantejament de l'era postcovid-19 per a les persones grans amb demències, sobretot pel que fa als serveis d'atenció i rehabilitació, així com a l'hora de gestionar la solitud forçada pel distanciament de seguretat per evitar els contagis. «És necessari i urgent estimar l'impacte que aquestes mesures tindran en la gent gran més fràgil».