El Govern espanyol apujarà les pensions, encara que potser no es tracti de la pujada esperada pels jubilats. Les pensions mínimes contributives pujaran l'any que ve aproximadament entre 2 i 11 euros al mes amb la revalorització del 0,9% anunciada pel Govern i prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2021.

En concret, amb la pujada del 0,9%, l'import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 851 euros al mes en 14 pagues (enfront dels 843,4 euros al mes actuals); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualment), i la que és amb cònjuge no a càrrec en 654,6 euros mensuals (enfront dels 648,7 euros actuals).

Per als jubilats de menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa al 2021 en 797,9 euros al mes (790,7 euros actualment); sense cònjuge en 645,3 euros mensuals (639,5 euros ara), i amb cònjuge no a càrrec en 609,9 euros mensuals (604,4 euros actualment).

Pel que fa la pensió màxima de jubilació, se situarà l'any vinent en 2.707,49 euros mensuals per catorze pagues, en comptes dels 2.683,34 euros al mes d'enguany.

Pensions de viduïtat

Les pensions mínimes de viduïtat pujaran l'any que ve entre 4,7 i 7,2 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 797,9 euros mensuals, una mica més alta que els 790,7 euros al mes actuals.

En el cas de ser major de 65 anys o de tenir una discapacitat més gran o igual al 65%, la pensió mínima de viduïtat serà de 689,7 euros mensuals, que suposa 6,2 euros més que en l'actualitat.

Si el titular de la pensió de viduïtat té entre 60 i 64 anys, la quantitat el 2021 serà de 645,3 euros mensuals (639,5 euros actualment), mentre que en el cas dels beneficiaris de menys de 60 anys la prestació serà de 522,5 euros mensuals (517,8 euros enguany).

D'altra banda, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa pujarà fins als 1.276,5 euros mensuals (1.265,1 euros actualment) si es té cònjuge a càrrec, i ascendirà fins als 1.034,6 euros si no es té a càrrec la parella (unitat econòmica unipersonal), xifra que actulment se situa als 1.025,3 euros al mes.

La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars de 65 anys amb cònjuge a càrrec serà a partir del gener de 851 euros mensuals, en contrast amb els 843,4 euros actuals, mentre que la dels qui no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 689,7 euros cada mes (ara són 683,5 euros).