A les residències IBADA des de sempre s'han portat a terme un gran nombre d'activitats, tant de caire lúdic-festiu com activitats terapèutiques i d'estimulació. En totes aquestes, a més de la participació de les persones residents, hi podíem trobar famílies, infants d'escoles, jovent d'instituts i un gran grup de persones voluntàries.

Les residències avui es troben sectoritzades, s'organitzen mitjançant unitats de convivència estables de residents i treballadors. Això vol dir que ni els residents ni els treballadors de diferents sectors no es barregen entre ells.

Una de les activitats en què més residents participen sempre és el Bingo. Per poder arribar a tothom, s'han substituït les cartolines i fitxes clàssiques per una APP de mòbil que es projecta a les televisions. Els professionals tècnics disposen d'una tauleta i un micròfon, per controlar que la imatge i el so arribi a les diferents sales i així tots puguin continuar gaudint de l'activitat.

El mateix passa amb la missa, una altra activitat que de sempre reuneix molts residents de Navarcles i de Castellgalí. Doncs ara celebrem les misses mitjançant les televisions dels centres, fet que ha augmentat la quantitat de residents que actualment segueixen la missa setmanal.

Amb la idea de seguir connectats amb l'exterior i estar constantment actualitzats, s'ha creat un Taller d'Actualitat, on es recullen les notícies de tota la setmana i s'obre un temps d'informació-comunicació compartida. El format és audiovisual i es tracta d'un espai per parlar del què està passant i poder-ho compartir amb els companys/es.

Un altre canvi important al qual ens hem adaptat ve provocat per la restricció de les visites a les residències, i en aquest cas la tecnologia via videotrucades, que es realitzen a diari, ha ajudat a mantenir la comunicació amb famílies i persones voluntàries, en el cas de les persones voluntàries es tracta d'una activitat grupal, la videotrucada es projecta a les televisions.

A la vegada, cal destacar la implicació de les famílies a les residències, les famílies i l'equip de professionals tècnics han creat un seguit de vídeos dirigits al seus familiars, mostrant les activitats que realitzen en el seu dia a dia, aquesta activitat ha sorprès molt gratament els residents que estan encantats de rebre aquests vídeos personalitzats, i que fan també que el seu dia a dia sigui molt més gratificant.

Finalment, l'equip d'IBADA ha creat més d'una vintena de vídeos on s'explica el funcionament actual de les residències i es mostren espais comuns, habitacions, protocols de neteja i cuina, entre altres. Un exercici per fer més propera la residència, tot i les circumstàncies.

Residència gent gran

Creueta, 51. NAVARCLES

Telèfon: 93 831 00 37

Jacint Verdaguer, 24. CASTELLGALI

Telèfon: 93 115 87 87