A partir dels 45-50 anys és possible que comencem a notar els efectes de la presbícia o vista cansada, un defecte de graduació que afecta la visió propera i que pot ser especialment molest quan duem a terme activitats quotidianes, com la lectura, o quan utilitzem pantalles. S'estima que més del 90% de les persones de més de 45 anys pateixen vista cansada.

El Dr. Daniel Elies, expert en còrnia, cataracta i cirurgia refractiva de l'IMO Grup Miranza, explica les claus de la vista cansada: "la presbícia apareix per la pèrdua parcial d'enfocament de l'ull, que amb el pas dels anys, perd capacitat muscular. D'altra banda, es produeix un enduriment del cristal·lí, una lent natural que permet que enfoquem correctament", explica.

I afegeix: "aquest procés és similar al que passa quan a una càmera de vídeo o de fotos se li acaba la pila de l'enfocament automàtic i li és impossible dur a terme aquesta acció per si sola".

Deteriorament

Generalment, la vista cansada es comença a manifestar amb una dificultat per enfocar: "els pacients poden tenir una bona visió llunyana, però quan canvien ràpidament el punt de fixació a una distància pròxima, com ara per veure un missatge al mòbil, tarden segons a aconseguir veure-hi amb nitidesa", aclareix Elies.

A mesura que avança la presbícia, la persona no és capaç de tenir una bona visió propera en cap moment. Un altre símptoma és el cansament o pesadesa, que es pot notar als ulls i el front: "alguns pacients arriben, fins i tot, a perdre l'hàbit de la lectura, perquè els comporta un sobreesforç", continua Elies.

Correcció

La presbícia es pot corregir amb tècniques de cirurgia refractiva, que l'oftalmòleg selecciona en funció del cas que presenta cada pacient: "els procediments amb làser, que es basen a modificar la curvatura de la còrnia, són una opció. No obstant això, també podem implantar lents intraoculars, de diferents tipus, segons les condicions clíniques del pacient", explica l'oftalmòleg.

Durant la seva trajectòria de més de trenta anys, l'IMO Grup Miranza, ara també present a Manresa on fins ara hi havia la Clínica Oftalmològica del Bages, ha participat molt activament en el desenvolupament de noves tècniques i equips d'aquesta especialitat. "És el cas del làser de femtosegon, que actualment permet fer incisions amb gran precisió en cirurgia refractiva i l'ús de la qual està molt estès avui en dia. Tot això, juntament amb la nostra experiència clínica i quirúrgica, ens permet oferir les solucions més adequades perquè el pacient pugui dur a terme les seves activitats quotidianes prescindint de les ulleres o de les lents de contacte", conclou Elies.

Una revisió oftalmològica completa permetrà indicar quina tècnica és més aconsellable en cada cas: lents fàquiques, lents pseudofàquiques, que substitueixen el cristal·lí, o cirurgia refractiva làser. Actualment, totes les tècniques mencionades són molt segures si estan ben indicades i aplicades, i poden oferir solucions personalitzades als pacients que volen prescindir de les ulleres o de lents de contacte.

Opcions pels més joves

Les lents intraoculars són cada cop més una alternativa a la tècnica làser pels defectes refractius. Pels més joves, entre els 20 i els 45 anys, les més emprades són les lents fàquiques, que se situen entre la còrnia i el cristal·lí, i que estan indicades per corregir un o dos defectes de refracció. Un dels grans avantatges és que el tractament és reversible i, per tant, si es produeixen més canvis a la visió, la lent pot retirar-se i canviar-se per una altra.

A més, es poden aplicar en pacients amb ull sec o les còrnies massa fines. D'altra banda, el fet de no alterar la curvatura ni el gruix de la còrnia, com passa amb les tècniques làser, augmenta el grau de reversibilitat i és més còmode i menys invasiu per l'ull, oferint, a més, uns resultats òptics que poden ser encara millors. Tanmateix, està contraindicat l'ús en pacients amb patologies oculars prèvies com el glaucoma o la retinopatia diabètica, entre altres.

Adaptació al context

Per adaptar-se a les mesures higienicosanitàries que requereix el context actual, i per garantir alhora el correcte seguiment i tractament als seus pacients, IMO Grup Miranza Barcelona i Manresa han establert estrictes protocols de neteja i desinfecció dels espais.

Entre els canvis aplicats s'inclouen els tests periòdics als professionals que hi treballen; la desinfecció de mans amb desinfectant abans i després de cada consulta; la desinfecció de superfícies i instruments de la consulta entre pacient i pacient; la instal·lació d'estructures protectores per evitar el contacte directe durant l'exploració ocular; l'ús de la mascareta per a dur a terme els exàmens oftalmològics; la limitació de persones a les sales d'espera per mantenir la distància de seguretat o la desinfecció periòdica de les zones comunes.