La Universitat de Girona (UdG) i la i la Fundació Surt han editat una guia per reduir les discriminacions a les persones LGTBI en l'àmbit de la salut. 'Obrim les portes' és el resultat d'un projecte que s'ha fet en diversos països d'Europa i que ha coordinat l'entitat hongaresa 'Háttér Society', però que ha comptat amb la col·laboració d'institucions de Bulgària, Polònia i Itàlia. Aquí a Catalunya, la UdG i la Fundació Surt han estat les encarregades de liderar el projecte i redactar la guia. L'informe mostra importants debilitats de coneixement sobre el col·lectiu LGTBI entre professionals i estudiants de l'àmbit sanitari per la falta de formació, tant en qüestions clíniques com d'atenció al pacient.

En aquest sentit, la guia considera "clau" la formació a nivell universitari i també la sensibilització a professionals en actiu. A nivell europeu, la recerca mostra que cap dels països participants compta amb plans o polítiques integrals enfocades a les desigualtats basades en orientació sexual, identitat de gènere o característiques sexuals o que s'adrecin directament a persones LGTBI i les seves necessitats en qüestions relacionades amb la salut.

En general, els resultats mostren poca conscienciació en relació a les necessitats i problemàtiques de salut de les persones LGTBI, amb resultats que varien depenent del país. Hi ha, però, alguns serveis destinats a persones LGTBI, com ara el servei de Trànsit a Catalunya. Aquest, però, són excepcions a nivell europeu.

Entre els resultats del treball de camp realitzat durant el 2019 i el 2020 destaca que, a Catalunya, malgrat que no hi ha una discriminació estesa contra les persones LGTBI. I és que l'informe demostra que la majoria de professionals sanitaris tenen una visió que parteix d'un model heterosexual, tractant la diversitat sexual i de gènere com una excepció.