El programa de vacunació sistemàtica contra el virus del papil·loma humà (VPH) a Catalunya té bons resultats. Així ho demostra un estudi que destaca la reducció «substancial» de la incidència de casos de berrugues anogenitals entre les vacunades anys després de rebre la primera dosi a partir del 2008, quan cursaven 6è de primària (11-12 anys).

L'estudi analitza el període entre el 2009 i el 2016 i destaca com a conclusió principal que entre el 2012 i el 2016 els casos van reduir-se en un 61% entre les noies de 16 a 19 anys que havien rebut la vacuna. En canvi, la incidència havia augmentat o s'havia mantingut entre altres grups d'edat superiors, que no havien format part del programa de vacunació.

Mentre que el 2012 hi havia 194 casos per cada 100.000 habitants, el 2016 eren 75, i la disminució ha estat només en les cohorts de noies vacunades, ja que al 2012 les noies d'aquest grup d'edat no havien rebut la vacuna mentre que les del 2016 ja havien format totes part del programa de vacunació.

Entre els nois, la incidència mostrava una tendència en augment en tots els grups excepte en els de 20-22 i 23-25, quan es va capgirar cap a baixada el 2013 i el 2014, respectivament. La disminució de casos suggereix un efecte de protecció de grup de la vacuna.

Per contra, durant els períodes analitzats la incidència d'herpes genitals augmenta tant en els nois com en les noies.

L'estudi publicat és del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i del

Departament de Salut.

Programa de vacunació

A Catalunya, des del curs 2008-09 es vacuna sistemàticament contra el VPH les noies d'11-12 anys (6è curs d'educació primària), inicialment amb una pauta de tres dosis. La pauta actual, iniciada el curs 2014-2015, és de dues dosis -als 0 i 6 mesos- per a les noies de fins a 13 anys.

La vacuna que es va administrar a Catalunya en el període analitzat a l'estudi és la tetravalent, que protegeix contra el tipus de VPH oncogènics 16 i 18, i que són els causants del 70% dels càncers de coll uterí i, a més, protegeix contra els tipus no oncogènics 6 i 11, causants del 90% de les berrugues anogenitals.

Al curs 2017-2018 es va iniciar la vacunació amb una altra, la vacuna nonavalent.

Grups de risc

A més de la vacunació sistemàtica, s'ofereix la vacunació selectiva contra el VPH per a grups de risc com ara dones a les quals se'ls ha diagnosticat una neoplàsia intraepitelial cervical moderada o d'un grau més avançat o un adenocarcinoma endocervical in situ (AIS) i altres grups fins als 26 anys, com ara persones amb infecció pel VIH, homes homoseuxals, treballadors i treballadores del sexe i víctimes d'abús sexual.