Amb nombroses novetats, Assistència Sanitària experimenta un salt qualitatiu constant per aproximar-se a usuaris i professionals sanitaris, simplificant les gestions i millorant l’activitat assistencial i les condicions d’atenció. La idea és aconseguir que cada vegada més clients es converteixin en agents actius de la seva salut i millorar tot el procés de relació amb l’entitat, ja que només des de la proximitat es poden conèixer i resoldre les necessitats reals de les persones.

Recentment, la xarxa d’oficines d’Assistència Sanitària ha fet un pas endavant en la tasca d’optimitzar els seus serveis al públic en general. Les millores en l’accessibilitat s’han destinat a promoure la presència de l’entitat en el territori i, sobretot, a apropar-la a les persones. A banda de les noves instal·lacions i adaptació a les últimes tendències en arquitectura d’interiors, es produeixen altres canvis i evolucions segons els hàbits actuals de la societat.

La reformulació de l’atenció presencial passa per iniciatives com l’establiment d’horaris amplis i compatibles amb els de la població assegurada, la ubicació dels punts d’atenció al centre dels principals nuclis urbans o el reforç de personal per cobrir llocs vacants, entre d’altres. A totes les oficines es poden realitzar les gestions habituals, tant informatives com operatives o contractuals, relacionades amb l’activitat d’Assistència Sanitària.

En aquest sentit, la delegació de Berga amplia l’horari d’obertura i, des del 30 de novembre, dona servei en la franja horària de matí i també en la de tarda. Aquest canvi permetrà oferir un servei més complet, directe i personalitzat, a més de conèixer i resoldre les necessitats reals de les persones des de la proximitat.

Nous serveis online a la web

Però el 2020, molt marcat per la pandèmia de covid-19, també ha estat l’any en què l’entitat ha agafat embranzida en el terreny tecnològic per aproximar usuaris i professionals sanitaris, i ha simplificat les gestions i ha fet una autèntica transformació digital. Així, el model optimitza les eines avançades existents per posar els serveis més a l’abast de l’assegurat, als antípodes de la medicina virtual que sovint prescindeix del metge.

L’atenció online s’ha reforçat, segueix creixent i les persones són cada cop més conscients dels avantatges que suposa fer tràmits a través de la xarxa, que els estalvia temps i desplaçaments innecessaris. Funcionalitats accessibles a través de dispositius tan estesos com els telèfons mòbils intel·ligents s’han convertit en un senzill gest que trasllada l’oficina física directament a la butxaca o la bossa de cadascú.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat té 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.