Una investigació del grup de recerca en Malalties Neurodegeneratives del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha identificat la causa de la malaltia del Parkinson, el que pot ajudar a establir noves dianes terapèutiques per aturar o prevenir la malaltia. La investigació, publicada a la revista 'Brain. A Journal of Neurology' indica que la infiltració cerebral de limfòcits T CD8 precedeix l'agregació de l'a-sinucleina i la formació de cossos de Lewy en estadis primerencs del Parkinson i també inicia i propaga la pèrdua neuronal al llarg dels diferents estadis de la malaltia. L'estudi ha comparat la infiltració de limfòcits de teixit postmortal cerebral de casos de Parkinson amb altres en la fase inicial de la malaltia.

Es van separar els casos amb cossos de la malaltia en la fase inicial, que en concret eren cossos de Lewy incidentals (iLBD) en dos grups. Un incloïa els casos amb cossos de Lewy a la substància negra, entre altres regions, i un altre bàsicament només els tenia en el bulb olfactori.

"Aquesta és una aproximació innovadora perquè normalment els casos d'iLBD es tracten com un sol grup, però precisament això ens va permetre descobrir que la infiltració i els contactes neuronals no només precedien a la mort neuronal, sinó que també succeïen abans de poder observar cap classe d'agregat", exposa Jordi Bové, del VHIR.

"És precisament en aquesta fase tan inicial on veiem la infiltració més gran de limfòcits T CD8 i que a més tenen un potencial citotòxic més gran. Per tant, tot apunta que l'origen de la malaltia és degut a aquesta infiltració. Ara, el següent pas és entendre per què infiltren", conclou Bové.

L'estudi també demostra que la mort neuronal apareix concomitantment a l'acumulació i agregació d'a-sinucleina, i per tant caldrà estudiar quina és la relació d'aquesta proteïna i la resposta immunitària, per entendre els mecanismes etiopatogènics de la malaltia de Parkinson i probablement de totes les sinucleïnopaties, segons apunten els seus autors.