Com a eina addicional a la resta de mesures implantades per fer front a la pandèmia del coronavirus, Assistència Sanitària ha posat en marxa aquest mes de novembre la realització de testos ràpids d’antígens a través del Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD), la qual cosa permet atendre i aïllar de forma ràpida i segura a casa seva les persones que es diagnostiquen de covid-19. Els metges i metgesses que atenen malalts a domicili prescriuen la prova quan sospiten un diagnòstic de covid-19. Un equip tècnic especialitzat en presa de mostres es desplaça al domicili el mateix dia i dona els resultats al moment.

El protocol s’activa amb la sol·licitud d’una visita mèdica al SUD per part del pacient amb símptomes sospitosos de covid-19. Un cop el metge o metgessa fa la visita i considera que hi ha una sospita clínica de la malaltia, sol·licita que un equip de recollida de mostres es desplaci al domicili el mateix dia per prendre les mostres. El resultat està disponible al moment, cosa que permet tractar i aïllar els casos positius de manera immediata, i també fer la prova a tots els convivents assegurats de l’entitat presents al domicili. Els que no estan presents al domicili en el moment del diagnòstic són derivats al Centre Mèdic Assistència Sanitària - Remei, especialitzat en la recollida de mostres per cribratge de malaltia covid-19 i situat a la Clínica del Remei (Passeig d’Amunt, 14, Barcelona), on poden realitzar-se els tests d’antígens prèvia sol·licitud de visita.

Mesures anticovid

Des de l’inici de la pandèmia per coronavirus, Assistència Sanitària ha atès milers de persones afectades o amb símptomes de covid-19 i ha introduït diverses mesures especials per seguir proporcionant de forma dinàmica la millor atenció a la població: es va posar en marxa un protocol d’atenció telefònica el mes de març, s’ha reorganitzat l’activitat de l’Hospital de Barcelona -el seu centre de referència- per donar resposta a la nova demanda, es va crear temporalment un centre pioner al nostre país de seguiment de malalts covid-19 després de l’alta hospitalària en un moment de difícil accés als serveis mèdics, s’ha obert el centre Assistència Sanitària - Remei per la realització de proves PCR prequirúrgiques i screening de contactes mitjançant tests d’antígens i s’han establert acords amb diversos laboratoris per oferir proves PCR i tests d’antígens voluntaris a preus reduïts a les persones assegurades que ho desitgin. Al mateix temps s’han posat diverses mesures de suport, a disposició tant de la població assegurada com de professionals sanitaris i centres concertats. El conjunt d’aquestes mesures ha permès seguir garantint una oferta assistencial de la màxima qualitat a tots els assegurats, facilitant l’accés ràpid d’aquests als serveis de salut i minimitzant l’impacte negatiu de la pandèmia sobre els metges i centres assistencials.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.