Les cèl·lules responsables de la resistència al tractament contra la leucèmia LLA-T en adults ja són presents en els tumors abans del primer diagnòstic. Així ho revela un estudi col·laboratiu entre diversos investigadors catalans, que han analitzat mostres de 19 pacients adults per tal de descriure l'evolució de la malaltia. «Hem conclòs que les cèl·lules responsables de la reaparició del tumor després del tractament ja es troben, encara que en quantitats no detectables mitjançant les tècniques de seqüenciació utilitzades, en el moment del primer diagnòstic», explica la investigadora Núria López-Bigas. «Això confirma la importància de la detecció primerenca de la leucèmia», afegeix.

La leucèmia limfoblàstica aguda de tipus T (LLA-T) és un càncer de la sang que afecta principalment a infants, però també de forma menys freqüent a adults. En aquests últims, encara que la resposta al tractament sigui positiva inicialment, les recaigudes són freqüents i tenen mal pronòstic.

La investigació

Per dur a terme la investigació, el grup ha seqüenciat el genoma de mostres de 19 pacients en el moment de la diagnosi i durant el tractament i en el moment de la recaiguda, i han comparat la informació obtinguda amb una base de dades de 238 pacients (adults i nens) afectats per tumors similars.

«Per mitjà de la comparativa entre les leucèmies primàries dels adults i la dels pacients pediàtrics, hem pogut observar que els processos mutacionals són similars entre els tumors pediàtrics i adults, i en tots els subtipus de la leucèmia», assenyala Inés Sentís, primera autora de l'estudi juntament amb Santiago González. «Les alteracions genètiques concretes responsables de la malignització, però, difereixen en les diferents formes d'aquesta malaltia particular», afegeix.

L'estudi és un projecte col·laboratiu entre els laboratoris de Genòmica Biomèdica de l'IRB Barcelona, liderat per la investigadora ICREA Núria López-Bigas, el grup d'Anna Bigas a l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital de la Mar) i CIBERONC, i el laboratori de Josep Maria Ribera a l'Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras (IJC).

El grup està constituït per explorar els mecanismes de resistència a la leucèmia limfoblàstica aguda-T en adults i nens, i rep el suport de l'Associació Espanyola Contra el Càncer des del 2016. Té una durada prevista de cinc anys.