Les donacions i trasplantaments d'òrgans del 2020 a Catalunya van caure per la covid-19 a xifres de cinc anys enrere. El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tor, ha destacat que, malgrat això, ha estat «el cinquè millor registre», i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que, tenint en compte el context, les dades són «positives». Els 997 trasplantaments de l'any passat són més que els 955 del 2015, però menys que els quatre anys anteriors. Hi va haver 267 donants cadàvers i 111 donants vius, xifres també similars a fa cinc anys i que des de llavors havien augmentat. Els trasplantaments realitzats a pa- cients pediàtrics han assolit un rècord anual, i s'ha arribat als 54 entre Vall d'Hebron (47) i Sant Joan de Déu (7).

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va distribuir 13.133 unitats de teixits el 2020. En concret van ser 2.716 unitats de teixit ocular, 9.646 de teixit musculoesquelètic, 465 de teixit cutani i 306 de teixit cardiovascular.

En l'evolució de la distribució mensual de teixits s'observa com, si bé durant la primera onada de la covid-19 les dades van baixar dràsticament, s'han mantingut relativament elevades durant la segona onada de la pandèmia. La donació de teixits va baixar el 32,9% respecte a l'any 2019 i els teixits obtinguts es van reduir el 34%. Tot i incrementar-se després de la primera onada, l'activitat no va recuperar els nivells prepandèmia.

Pel que fa al rècord de trasplantaments pediàtrics assolit el 2020, 24 han estat de ronyó, 19 de fetge, 6 de cor i 5 de pulmó. L'evolució d'aquest tipus de trasplantaments mai havia arribat als 54.

Una altra dada positiva va ser l'increment dels donants de medul·la òssia a Catalunya, que han passat dels 56.509 del 2019 als 61.536 del 2020.

Les negatives de familiars a la donació d'òrgans i teixits s'ha reduït lleugerament, s'ha passat del 17,3% al 16,5% dels casos, una dada «molt positiva» en comparació amb altres països europeus i tenint en compte les dificultats afegides en context de pandèmia.

Han baixat els donants per accident de trànsit, que es van situar en el 2,6% del total.