La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC) reclama al govern espanyol que l'estratègia sobre el càncer del Sistema Nacional de Salut inclogui mesures per a la reinserció social i laboral de les persones que han superat la malaltia. Després que s'hagi acordat aquesta estratègia, la FECEC considera que l'Estat espanyol encara està «lluny» de les recomanacions del pla europeu de lluita contra el càncer.

En aquest sentit, considera que hauria d'anar en la línia del full de ruta europeu i preveure programes de reinserció laboral per a les persones que han superat el càncer, així com un esforç per garantir l'accés a productes financers. «Calen mesures de suport a la rehabilitació, integració social i reinserció laboral», apunten.

Entre els 40 objectius inclosos en l'estratègia acordada entre l'Estat i les comunitats autònomes, la FECEC destaca com a rellevant que es mencioni per primera vegada el càncer laboral i inclogui la millora del sistema d'informació i vigilància del càncer laboral i dels carcinògens en l'entorn laboral.

La Federació també considera que en detecció precoç és una bona notícia establir un cribratge poblacional per al càncer de cèrvix, tal com passa amb el de càncer de còlon, i apunta que ara caldrà una reforma de l'atenció primària per poder atendre aquest cribratge poblacional.

Des de la FECEC també destaquen l'aposta per la formació de professionals en habilitats comunicatives amb pacients com un element positiu i valoren la fixació de criteris clars en oncologia pediàtrica sobre fins a quina franja d'edats els menors seran atesos en unitats infantils i d'adolescents.

Càncer en pandèmia

Càncer en pandèmia D'altra banda, la federació exigeix al govern espanyol dotació pressupostària per restablir un correcte funcionament de l'atenció mèdica, els tractaments, proves diagnòstiques i programes de cribratge poblacional i recorda que la pandèmia de la covid-19 ha afectat «greument» l'atenció al càncer.

«Ha pertorbat els tractaments, ha endarrerit els diagnòstics i les vacunacions, i ha tingut un impacte en l'accés als medicament», indiquen.