AClinical Microbiology and Infection, la revista de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID), ha publicat aquest mes d'abril el primer article científic mundial resultat d'un seguiment clínic a pacients de covid durant els set mesos posteriors a l'alta hospitalària. L'origen de l'estudi es remunta a l'abril de 2020, després de la primera onada de la pandèmia, quan Assistència Sanitària va posar en marxa una consulta postcovid pionera per fer front a una necessitat assistencial urgent en un context d'accés limitat al seguiment mèdic. A més de valoració clínica, la consulta incloïa estudi radiològic i analítica de sang.

Amb moltes publicacions centrades en la malaltia aguda i poques en el seguiment a llarg termini dels pacients, era imperatiu caracteritzar l'evolució dels supervivents de covid-19, pel que fa a persistència de símptomes o desenvolupament de seqüeles clíniques. Per aquesta raó, l'equip del servei de medicina interna de l'Hospital de Barcelona -centre de referència d'Assistència Sanitària-, liderat per la seva responsable, la Dra. Yolanda Meije, va decidir dur a terme aquest estudi clínic per aportar coneixement sobre l'evolució dels pacients i determinar predictors que puguin ser útils en el tractament clínic a llarg termini.

Tractats amb el mateix protocol durant l'ingrés, 300 pacients van ser objecte de seguiment en consulta ambulatòria i, posteriorment, de forma telefònica. Els resultats registrats van mostrar símptomes relacionats amb covid-19 en un 78% dels pacients als 45 dies de l'alta hospitalària (principalment astènia i patologia respiratòria) i en un 50% als 7 mesos (incloent astènia, dispnea i trastorns psicològics) de seguiment.

Més de 4.000 metges

Més de 4.000 metges Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.