Els pròxims mesos es començarà a implantar un nou seguiment personalitzat i remot als pacients d'ictus que rebin l'alta mèdica. El projecte Strack, coordinat per l'Hospital de Bellvidge, inclou una aplicació mòbil i dispositius que permetran el monitoratge i autocontrol per part del pacient de paràmetres considerats fonamentals, com ara la pressió arterial o la freqüència cardíaca, durant els dotze mesos posteriors a l'alta. L'hospital podrà monitorar les principals patologies de risc en aquests pacients, com ara la hipertensió, dislipèmia, diabetis, fibril·lació articular, insuficiència cardíaca o obesitat, entre d’altres. Es preveu que quan el projecte estigui plenament implantat atengui uns 540 pacients cada any.

El Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat i l’Hospital de Viladecans són els altres dos participants en el projecte. L’eix central de la iniciativa és un Pla de Salut o de Cures personalitzat que el pacient rep juntament amb l’alta mèdica. A part del material pel monitoratge, també inclou pautes d’activitat física, exercicis de rehabilitació cognitiva i informació sobre la funció i les dosis dels medicaments prescrits, entre altres aspectes.Un dels principals trets del projecte Strack que "el pacient és el centre del procés assistencial de l’ictus i, més enllà dels professionals i el centre que l’atengui, s’apodera de la seva patologia, millorant l’adherència als tractaments i hàbits vitals més adients per a la seva salut", assegura el doctor Pere Cardona, coordinador de la Unitat de Neurovascular de l’Hospital de Bellvitge.L’Hospital de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans ingressen cada any més de 1.200 pacients per ictus, prop d’un 50% dels quals pertanyen a la mateixa àrea sanitària, fet que possibilita el seguiment de la malaltia als CAP.

Amb el projecte es pretén facilitar l’adherència als tractaments, reduir descompensacions, visites innecessàries i repetició de proves, a més de facilitar la presa de decisions i la coordinació entre dispositius assistencials. La corresponsabilització del pacient serà determinant per a la consecució dels objectius que es fixa el projecte Strack. "Un pacient conscienciat, autoresponsable, amb un bon grau d’autoconeixement i d’autogestió de la malaltia i per tant apoderat, és la clau per evitar episodis futurs i altres complicacions", assegura la doctora Silvia Copetti.Roche Diagnostics s'ha adjudicat el concurs públic i serà l’encarregada, entre altres aspectes, de facilitar els dispositius de control remot i de desenvolupar l’app, que han de contribuir a millorar la qualitat de vida i l’autonomia dels pacients.El projecte Strack s’emmarca en el programa de Projectes de Compra Pública d’Innovació dins el Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), subvencionat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).