Potser t’has plantejat en algun moment adquirir una assegurança de vida o d’accidents, per a major tranquil·litat econòmica en el cas d’alguna inesperada eventualitat. Però és realment el tipus d’assegurança ideal? La dependència és una situació d’invalidesa permanent, en la qual pots veure minvades les teves capacitats físiques i/o psicològiques a conseqüència d’una malaltia, l’envelliment, un accident o una discapacitat. Aquesta pèrdua d’autonomia afecta a la teva capacitat de controlar algunes decisions personals sense l’ajuda de terceres persones (depenent del grau de dependència).

Descobreix l’assegurança de dependència

L’assegurança de dependència t’assegura un sou en el cas de patir una situació de dependència, com un complement a la prestació estatal. Aquesta modalitat d’assegurança t’assegura que, en cas d’accident o problema de salut sobtat que et faci ser dependent de les cures d’altres persones i/o afecti severament la teva a la teva capacitat d’obtenir ingressos, tens un sou fix per a ajudar-te a cobrir les despeses del teu dia a dia i també despeses mèdiques.

Qui pot beneficiar-se d’una assegurança de dependència?

Si no tens plans de formar una família tradicional (cònjuge i fills) i ets una persona que gaudeix de ple la vida, segurament t’interessa molt més invertir en una assegurança de dependència. En el cas de no tenir família que puguin cuidar-te, és una opció per continuar vivint amb tranquil·litat, i fins i tot pagar un assistent. D’altra banda, si tens un nucli familiar tradicional però ets l’únic cònjuge que aporta un sou a la llar, o també en el cas que tinguis una professió considerada de risc, comptar amb aquesta ajuda econòmica mensual seria un gran suport per a la teva família.

Quina és la diferència entre una assegurança de dependència i una de vida?

L’assegurança de vida sol ser un capital a percebre en cas de defunció. Aquest capital sol anar destinat al cònjuge i els fills, per assegurar que puguin continuar amb una vida còmoda encara que falti un progenitor. Altres vegades es pot destinar a pagar la hipoteca de la llar, si és el cas.

Quina és la diferència entre una assegurança de dependència i una que cobreixi accidents?

Algunes assegurances de vida també donen diners en cas de patir un accident greu i/o cas d’invalidesa. La principal diferència amb l’assegurança de dependència és que aquesta et dóna un sou per a tota la vida, ideal per si no tens un nucli familiar tradicional (cònjuge i fills) que pugui cuidar de tu. Hi ha també assegurances d’accidents (laborals, esportius...). Solen funcionar igual que les assegurances de vida: et donen un capital en funció de si hi ha defunció o invalidesa practicant l’activitat en qüestió (a més d’altres cobertures com el rescat, per exemple). Aquest capital et pot ajudar a condicionar casa teva, pel cotxe... però en cas de no poder continuar treballant o necessitar assistència, comptar amb un complement en forma de sou, a la prestació que et donaria l’Estat, és una garantia de tranquil·litat.

Com és la Llei de Dependència?

La Llei 39/2006 del 14 de desembre de 2006, més coneguda com a Llei de Dependència, es va aprovar amb l’objectiu de garantir l’autonomia, la protecció i l’atenció mitjançant serveis públics i privats de les persones que es veuen en aquesta situació, i assegurar que puguin tenir una vida digna. Estableix, entre altres coses, tres graus de dependència segons la severitat del cas:

  • Grau I: Dependència Moderada. Es necessita ajuda amb les activitats diàries almenys un cop al dia, o suport esporàdic limitat per l’autonomia personal.
  • Grau II: Dependència Severa. La persona necessita ajuda diverses vegades al dia (dos o tres cops) per realitzar les activitats del dia a dia, però sense ser total.
  • Grau III: Gran Dependència. Es necessita suport pràcticament tot el dia o fins i tot tenir permanentment (24 h) un cuidador. En el cas que l’Administració Pública dictamini que et trobes en situació de dependència, passes a cobrar allò determinat en la teva pòlissa segons el que hagis contractat.

Avantatges fiscals d’una assegurança de dependència

Poden reduir la base imposable les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al que es disposa en la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Per a més informació: Pujol Corredoria d'Assegurances