Les tendinopaties es produeixen pel dèficit de regeneració del tendó després de patir microtraumatismes repetits (ja sigui en persones atletes o treballadors que realitzen moviments repetitius).

Tenint en compte que els tendons ja presenten una dificultat intrínseca per reparar-se, ja que tenen poca vascularització, això s’agreuja amb l’aparició de cicatrius i/o amb l’envelliment.

Tractaments

Per tractar tendinopaties són habituals:

  • Procediments químics: com la cortisona o la proloteràpia.
  • Procediments orthobiològics: agents derivats del plasma (com les plaquetes), alguns tipus de cèl·lules diferenciades o cèl·lules mare.
  • Procediments mecànics: Tenotomia percutània amb ultrasò.
  • El tractament amb plasma ric amb plaquetes és un preparat que s’obté de la sang del mateix pacient, es centrifuga per obtenir-ne diferents components i s’aïllen les plaquetes.
  • Les plaquetes són uns elements de la sang que aporten factors que faciliten el creixement i la reparació del teixit. D’aquesta manera, creen un ambient òptim per a la reparació de les lesions.

A Clínica Salvans, a Manresa, us oferim tractaments regeneradors per a tendinopaties.