Un estudi constata un augment gradual del risc d'infecció per covid-19 a partir dels 90 dies després de rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer/BioNTech fet que, a parer dels seus responsables, estigui justificada el subministrament d'una tercera punxada. El treball l'ha publicat la revista The BMJ.

L'estudi de l'Institut de Recerca dels Serveis de Salut de Leumit, a Israel, confirma que la vacuna de Pfizer/BioNTech va proporcionar "una excel·lent protecció" les primeres setmanes després de la vacunació, però suggereix que aquesta disminueix en alguns individus amb el temps.

Examinar el temps transcorregut des de la vacunació i el risc d'infecció podria proporcionar pistes importants sobre la necessitat d'una tercera injecció i el millor moment d'administrar-la, explica un comunicat de la revista.

Els investigadors van examinar els registres sanitaris electrònics de 80.057 adults (amb una mitjana d'edat de 44 anys), als quals se'ls havia practicat una prova de PCR almenys tres setmanes després de la segona injecció, i que no tenien indicis d'una infecció prèvia per covid-19.

D'aquests 80.057 participants, 7.973 (9,6%) van tenir un resultat positiu a la prova; aquests individus van ser aparellats amb controls negatius de la mateixa edat i grup ètnic que es van sotmetre a la prova la mateixa setmana.

Segons el treball, la taxa de resultats positius va augmentar amb el temps transcorregut des de la segona dosi. Per exemple, a tots els grups d'edat, l'1,3% dels participants van donar positiu entre 21 i 89 dies després de la segona dosi, però aquesta xifra va augmentar al 2,4% després de 90-119 dies; al 4,6% després de 120-149 dies; al 10,3% després de 150-179 dies; i al 15,5% després de 180 dies o més.

Després de tenir en compte altres factors potencialment influents, els científics van trobar "un risc significativament més gran" d'infecció amb el temps transcorregut des d'una segona dosi, conclou la nota.

Els investigadors reconeixen que la interpretació dels seus resultats està limitada pel disseny observacional i no poden descartar la possibilitat que altres factors no mesurats, com la mida de la llar, la densitat de població o la variant del virus, puguin haver tingut un efecte.

Tot i això, es tracta d'un estudi ampli de persones que van rebre la mateixa vacuna i es va poder realitzar una anàlisi detallada de les dades, "fet que suggereix que els resultats són sòlids".