Un estudi dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina LKS de la Universitat d'Hong Kong ha proporcionat la primera informació sobre com la nova variant preocupant del SARS-CoV-2, coneguda com òmicron, infecta les vies respiratòries humanes.

Aquests investigadors han descobert que òmicron infecta i es multiplica 70 vegades més ràpid que la variant delta i el SARS-CoV-2 original en els bronquis humans, la qual cosa pot explicar per què òmicron pot transmetre's més ràpid entre els humans que les variants anteriors.

No obstant això, el seu estudi també ha evidenciat que la infecció d'òmicron al pulmó és significativament menor que la del SARS-CoV-2 original, la qual cosa pot ser un indicador d'una menor gravetat de la malaltia. Aquesta recerca es troba actualment en fase de revisió per parells per a la seva publicació.

Els científics responsables d'aquest estudi, Michael Chan Chi-wai i John Nicholls, són pioners en l'ús de cultius 'ex viu' del tracte respiratori per a investigar moltes infeccions víriques emergents des de 2007, com la grip aviària i el coronavirus de la síndrome respiratòria d'Orient Mitjà (MERS).

Per què es comporta diferent?

Ara aquesta tècnica s'ha aplicat per a entendre per què la variant òmicron pot diferir en la transmissió i la gravetat de la malaltia d'altres variants del SARS-CoV-2. Aquest mètode utilitza teixit pulmonar extret per al tractament del pulmó, que normalment es rebutja, per a investigar les malalties víriques del tracte respiratori.

Chan i el seu equip van aïllar amb èxit la variant òmicron i van utilitzar aquest model experimental per comparar la infecció amb el SARS-CoV-2 original de 2020, la variant delta i la nova variant. Van descobrir que òmicron es replica més ràpidament que el virus SARS-CoV-2 original i la variant delta en el bronqui humà.

A les 24 hores de la infecció, la variant òmicron es replicava unes 70 vegades més que la variant Delta i el virus SARS-CoV-2 original. En canvi, òmicron es va replicar amb menys eficàcia (més de 10 vegades menys) en el teixit pulmonar humà que el virus original, la qual cosa pot suggerir una menor gravetat de la malaltia.

Chan puntualitza que la gravetat de la malaltia en els éssers humans no està determinada únicament per la replicació del virus, sinó també per la resposta immunitària de l'hoste a la infecció, que pot donar lloc a una desregulació del sistema immunitari innat, és a dir, a una 'tempesta de citocines'.

"També s'ha observat que, en infectar a moltes més persones, un virus molt infecciós pot causar una malaltia més greu i la mort encara que el propi virus sigui menys patogen. Per tant, juntament amb els nostres recents estudis que demostren que la variant òmicron pot escapar parcialment a la immunitat de les vacunes i a la infecció anterior, és probable que l'amenaça global de la variant òmicron sigui molt important", ha advertit el científic.